Eritrean protesters at meeting time

Eritrean Community in Sheffield reiterates readiness

to back-up national resolute rebuff.

Shabait.com NEWS

Asmara, 6 May 2010 – In a meeting they conducted, members of the Eritrean community in the city of Sheffield, United Kingdom, reiterated readiness to back up the national resolute rebuff.

Asserting that national security is the top priority, the Eritrean nationals expressed determination to further strengthen relations with the Homeland, and called on Community members to solidify ties with the nation on the part of their offspring and youths.

Speaking at the meeting, the Eritrean Ambassador to the United Kingdom, Mr. Tesfamichael Gerahtu, gave briefings regarding the coordinated national resolute rebuff, as well as the objective situation in the country.

ዕዉት ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ ሸፊልድ፡ ዓባይ ብሪጣንያ

ልዕሊ ኣስታት ሓደ ሽሕ ኤርትራውያን ተቐማጦ ዝርከብዎ ከተማ ሸፊልድ፣ክልተ ዓይነት ተቓውሞ ተኻይድላ።

harnnet.org NEWS

ዕላማ ናይ’ቲ ሰላማዊ ሰልፊ ብቐንዱ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዚካየድ ዘሎ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ንምኹናን፣ ግዝኣተ ሕጊ ክትግበርን ዲክቶታርነት ከብቅዕን፣ ፍትሕን ዲሞክራስን ክነግስን ናይ ሕልና እሱራት ክፍትሑን ዝጠልብ ኮይኑ። ከም ‘ውን ነቶም ገለ ብየዋህነቶም መብዛሕትኦም ከኣ ብስሳዐን ብጠቕሞምን ተታሊሎም ሕልንኦምን ሃገራውነቶም ሸይጦም መጋበሪ እቲ ስርዓት ዚኾኑ ኣብ ሕብረተ-ሰብን ትካላትን ዓባይ ብሪጣንያ ንምቅላዕ ኢዩ። ናይ’ዚ ኣብነት ከኣ እቲ ዜና ኣቐዲሙ ብመንገዲ The Star ዚተባህለት ናይ ሸፊልድ መዓልታዊት ጋዜጣ ኣብ ናይ ዓርቢ 30/04/10 ሕታማ Ambassador faces protest ብዝብል ኣርእስቲ ኣስፊራቶ ትርከብ።

እምበኣር እቲ ኣኼባ ካብ ዝትሓስበ ግዚኡ ብዉሑዱ ከባቢ ሓደ ሰዓትን ፈረቓን ኣቢሉ ደንጉዩ ኢዩ ጀሚሩ። ምኽንያቱ እቶም ኣዝዮም ዉሑዳት የውሃት ኰራኩር ህግደፍ ዚኾኑ ስደተኛታት ተቐማጦ በይኖም ብምንባሮም፣ ካብ ዓቕሊ ጽበት ዚተላዕለ ነቶም ቁሩብ ዘቕርብዎም ሰባት ተሌፎን ብሞባይላቶም እናደወሉ “ኣታ ንዓ እባ”፣ “ኣቲ ንዒ እባ ደንጉኹም” እናተባሃሃሉ ዝተኣከቡን ዝመጹን ኢዮም።

እቲ ኣኼባ መቸም ሓዲሽ ኣርእስቲ ወይ ኣጀንዳ ዝሓዘ ኣይነበረን። ከም’ቲ ልሙድ መደባት ልምዓት፣ መኸተን እገዳን ዚሓቖፈ ኮይኑ፣ ”እገዳ ማህሚኑ ኢዩ ሕጂ፣ ምኽንያቱ መብዛሕትአን ሃገራት ስለ ዚተቓወምኦ” ብምባል ሓሶት ደርጎሖ። እዚ ምናልባት ካብ ኣብ ልዕሊ እቶም ተኻፈልቲ ኣኼባ ዘለዎ ንዕቀትን ትሑት ግምትን ዝነቐለ ኢዩ። ስለ’ዚ ኣዝዩ ኣሰልቻዊ ኢዩ ነይሩ። ነዚ ተዓዚቡ ኢዩ መስለኒ፣ ነቶም የዋሃት ተኻፈልቲ እቲ ኣኼባ ናይ መብዛሕትኦም ቀንዲ መምጺኢኦም ካብ ስስዐ ዝነቐለ ውልቃዊ ጉዳዮም ምዃኑ ስለ ዘይዘንገዖ ተቐላጢፉ ሕቶታት ክሓቱ ኣፍቀደሎም።

መብዛሕትኡ ካብ ዝቐረቡ ሕቶታት ኣብ ‘እንታይ ውሕስነት ኣለና ናብ ኤርትራ እንተተመሊስና’ ዝብል ዘተኮረ ኢዩ ነይሩ። እቶም ነዚ ሕቶታት ኣቕረብቲ ብቐንዶም መንእሰያት ክንሶም፣ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ነበር፣ ካብ ኤርትራ ብዘይ ሕጊ ወጺኦም ተኸላቢቶም ካብ ኤርትራ ንኢትዮጵያ/ንሱዳን ብምህዳም፣ካብኡ ካብ ሱዳን ኣጻምእ ምድረበዳ ሳህራ ሰጊሮም ንሊብያ፣ ቀጺሎም ማዕበላት ማእከላይ ባሕሪ እናጥሓሎም ንኢጣልያን ኤውሮጳን ዚመጹ ኢዮም። ድሕሪ በዚ ኩሉ መከራ ምሕላፎም ከዳዓት ተባሂሎም ዚተጸዉዑ ብህግደፍን ኰራኩሩ ኣብ ኤውሮጳን ኢዮም። እቲ ዚተዋህበ መልሲ “ኣብ ኤርትራ ዋላ ሓደ ዝሓተኩም የልቦን፣ ጥራይ ግቡእኩም ኣማልኡ ናይ ክልተ ካብ ሚእትን (2%) ናይ መኸተ ክፍሊትን፣ ከም’ውን ናይ ጣዕሳ ፎርም እንተመሊእኩምን” መለሰሎም። በዚ ዘይዓገቡ መንእሰያት ካልእ ‘ከ እንታይ ዓይነት ውሕስነት ኣለና ብምባል ተማሳሳሊ ሕቶ ኣቕረብሉ። ንሱ ብወገኑ” ደሓን ክትከዱ ከለኹም ናይ ድጋፍ ደብዳቤ ክንጽሕፈልኩም ኢና” ዝብል መልሲ ሃቦም። ‘ዓዲ ክንከይድ እንተ ደሊና’ ዝብል ዛዕባ ስለዝተደጋገመ ንዕላማ ናይቲ ኣኼባ መኣዝኑ ከምዘስሓቶ ባዕሎም ተሳተፍቲ ንወኪል EYGM-UK ኣረጋጊጻሙሉ።

በቲ ጉዳይ ዘይተደሰተ ወኪል ህግደፍ፣ኣብ መወዳእታ ከም’ዚ ክብል ዓጺዩዎ፣” በጺሖም ዝመጹ ንፈልጦም ገለ ዉሑዳት ኣለዉ። ንኣብነት ካብ ተቐማጦ ሊድስ ሳሚ ኣለኩም” ብምባል ነቲ ኣርእስቲ ክዛዝሞ ፈቲኑ።

ብመሰረት እቲ ዘቕረብዎ ሕቶታትን ወኪል ህግደፍ ዝሃቦ መልስታትን፤ ክንርድኦ ዝኽኣልና እንተኔሩ ድማ፤ ኣብ መንጎ ጨቋኒ ስርዓት ህግደፍን ኰራኩሩን ምትእምማን ከምዘየሎ እዩ።

ቀጺኡ ኣብራሃለይ ተወልደ ዚተባህለ መንእሰይ ስደተኛ ተቐማጣይ ከተማ ሸፊልድ፣ ኣብ 2005 ፖለቲካዊ ዑቕባ ሓቲቱ መንበሪ ፍቓድ ዝረኸበ ድሕሪ ዶባት ሱዳንን ምድረበዳ ሳህራን ካብ ምጥሓል ባሕርን ምስጋሩ፣ ዘስደምም ናይ ዓያሹ ሕቶ ከምዚ ክብል ሓተተ፣-“ስለምንታይ ኣብ ልዕሊ እዞም ኣብ ደገ ናይ ተቓውሞ ሰልፊ ዘካይዱ ዘለዉ ገለ ስጉምቲ ዘይንወስድ” ዚብል ኢዩ ነይሩ። ንሱን እቶም ከምኡ ከዳዓት ተባሂሎም ክንሶም ብህግደፍ ግን ከኣ ከም እሙናትን ውፉይትን ኮይኖም ዝቐርቡ ዘለዉ ‘ሞ፣ ትእዛዝካ ኢና ንጽበ ዘለና እምበር እሙናት ኢና ብዘስምዕ ዘረባ። ወኪል ህግደፍ ዝሃቦ መልሲ፤ ኣብልዕሊኣኦም ዝኾነ ስጉምቲ ምውሳድ ሳዕቤኑ ስለዝዓቢ ዝኾነ ስጉምቲ ከትውስዱ ኣይዕድምን እየ፣ ከመይ ሲ ዘለናዮ ዓዲ ኤርትራ አይኮነን ክብል ብዘይፍላጥ ነታ ዝውካላ ዓዲ ስርዓት አልቦነት ምኻና ብተዛዋዋሪ ኣሚኑ። ድሒራ ዝቐረበት ሕቶ ብሓደ ነዊሕ ዕድመ ዘለዎ ሰብኣይ ኮይና፣ ከም’ዚ ትብል ነበረት፣- “ነቲ ብመንእሰያት ህግደፍ ተወዲቡ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2010 ኣብ ከተማ ሸፊልድ ኣብ ዝካየደሉ ዚነበረ ባህላዊ ምሸት፣ናይ ተቓውሞ ወረቓቕታት ዝዘርግሐ ተቓዋማይ ሓጂ ኣደም ምስኡ ነይርካ ሽዑ ምሸት ብምባል በረኸት ተኸስተ (መራሒ ታክስን) ዮናስ ሰሎሙን (መራሒ ኣውቶቡስ)ን ረኺቦም፣ ሓቂ ተዛረብ ምስኡ እንታይ ትገብር ነይርካ ፣ ሓቂ እንተነጊርካና ስምካ ናብ ኤምባሲ ( መንግስቲ ኤርትራ) ኣይንመሓላልፎን ኢና ኢሎምኒ ከብቅዑ፣ ሓቂ ነጊረዮም ክንሰይ ሰዒድ ሮመዳን (ኩርኩር ህግደፍ)፣ ጠፋእካ! ስምካ የሕሊፎሞ ናብ ኤምባሲ ስለ ዝበለኒ ተቓላጢፈ ንሎንደን ናብ ኤምባሲ መጺኤኩም፤ ግን ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ንሎሚ ናብዚትመጽእ ምዃንካ ድሕሪ ምሕባሮም፣ ምስ መጸ ናብኡ ትሓቶ ኢሎምኒ። ስለዚ ዋላ ‘ኳ ንሓጂ ከም ሓው ተፈለጥክዎ ተቓዋሚ ኣይኮንኩን ‘ሞ፣ በጃኻ ሽመይ ተመሓላሊፉ እንተኾይኑ ሓብረኒ” ክብል ሓተቶ። ዝተዋህቦ መልሲ “ኩሉ ዝመጻና ሓበሬታታት ቅኑዕ ክኸውን ስለ ዘይክእል ከም ጭብጢ ኣይሓዝናዮን ኣሎና” ኢሉ ‘ኳ እንተመለሰሉ፣ በዚ ዘይዓገበ ዝመስል ሰብኣይ ከም’ዚ ክብል እንደገና ሓተቶ “ ኣነ ‘ኳ ተቓዋሚ እንተዝኸውን ተቓዋሚ ኢየ ምበልኩዃ፣ በል ሕራይ ግን ዋላ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ‘ኸ ስመይ ኣይተመሓላለፈን ማለት ድዩ᎒ ” ክብል ዝያዳ መረጋገገጺ ምስ ሓተተ፤ ምኽንያቱ ክትርድኦ ብዘጸግም ኣኼበኛታት ኩሎም ኣጣቒዖሙሉ።

እቲ ዘሕዝን እዞም ክልተ ሓሰውቲ ኰራኩር ህግድፍ መንእሰያት ተቐማጦ ሸፊልድ ሰብ ሓዳርን ኣቦ ቆልዕትን ኮይኖም፣ ኣብ ከም’ዚ ዓይነት ኣነዋሪ ናይ ሓሶትን ታህዲዳትን ዝተዋፈሩ ምዃኖም ብግብሪ ኣብቲ ኣኼባ ዝተቓልዑ ኢዮም። ኣብ መጻኢ መንነትን ታሪኽን በረኸት ተኸስተን (መራሒ ታክሲ)፣ ዮናስ ሰሎሙንን ካልኦት መጋበርያ ህግደፍ ዝኾኑ የዉሃት ኰራኩሮምን ኣብ ከተማ ሸፊልድን ከባቢኣን ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና።

ኣብ መወዳእታ ከም ኣመሎም ናይቶም ተሳተፍቲ ኣኼባ የዋህነትን ስስዐን ተጠቒሞም ሕጂ ‘ውን ናይ ምሕጽንታ ፎርም ናብ ኦባማ ዝኸይድ እናበሉ ንኩሉ ተሳታፊ እናዘሩ ምልእዎ ኩሉ ዝርዝር ውልቃዊ ሓበሬታኹም ኢሎም፣ ብኣንጻር ናይ’ቲ ኣቐዲሙ “እገዳ ማህሚኑ ኣብቂዑ ኢዩ” ዝበሎ።

ብሓፈሻ እቲ ዝወዓለ ሰላማዊ ሰልፊ ክግምገም ከሎ ብዓወት ናይ ተቓውሞ ሰልፈኛታት ኢዩ ተዛዚሙ። መጀመርታ ንፈለማ ግዜ ኣባላት ጽጥታን (Home Office) ፖሊስን ብካሜራታት CCTV ተሰንዮም ምርካቦም፣ ነቲ ጉዳይ ዝያዳ ኣገዳስነትን ተፈልጥነትን ሂብዎ። ካብ ኣስታት ልዕሊ ሽሕ ኤርትራዊ ተቐማጣይ ከተማ ሸፊልድን ከባቢኣን፣ ካብ ኣስታት 30 ዘይበዝሑ ምርካቦም፣ እዚ ንባዕሉ ሓደ ዓቢ ናይ ተቓውሞ ምስክርነት ኢዩ። መብዛሕትኦም እቶም ናብቲ ኣኼባ ዚመጹ ልዕሊ 2/3 ክልተ ሲሶ ተገዲዶም ዚመጹ ኢዮም ዝመስሉ ብሕፍረት ርእሶም ከድንኑን ከይርኣዩ ክሕብኡን ጥራይ እንተዘይ ኮይኖም ካልእ ምልክት ኣይትርእየሎምን ኢኻ። ኣቓልቦ ካብ ጋዜጣታትን፣ ናይ መንግስታውያንን ህዝባውያንን ማሕበራት ስደተኛታትን City of Sanctuary ምድግጋፍ ምርካቡ። እንኮላይ ካብ ህብብትን ተፈታዊትን ዝኾነት ሕጽይቲ ተወዳዳሪት ምርጫ ግንቦት 2010 ማክሲን ቦውለር ኣብ’ቲ ቦታ ናይ ተቓውሞ ብኣካል ምርካባ። ንሳ መጀመርታ ብዛዕባ ህሉው ኩነታት ኤርትራን ኩነታት ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ብዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍን መብርሂ ድሕሪ ምርካባ።

ወኪል ህግደፍ መን ከም ዝዓደሞን፣ ዕላማ መምጺኢኡን ክትፈልጥ ንዘቕረበቶ ሕቶታት ተወሳኺ መብርሂ ምስተዋህባ፣ ኣብ መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ዘለዎ ሓይሊ ኩሉ ተጠቒማ፣ ነዚ ጉዳይ ከም ኣርእስቲ ክትዘራረበሉ ምዃናን፣ ብፍላይ ምስ ማሕበር ሰራሕተኛታትን ካልኦት ምስ ሰብኣዊ መሰላት ዝተኣሳሰራ ውድባትን ማሕበራትን ዝያዳ መጽናዕቲ ከተካይድ ምዃና ተመባጺዓ።

ተሳተፍቲ ካብ መንጎ ተቓወምቲ ሰልፈኛታትን፣ ብዙሓት ኤርትራውያን ተቐማጦ ከተማ ሸፊልድ፣ ውልቀ ኣባላት ዲሞክራስያዊ ኪዳን ኤርትራን፣ ኣባላት ሲቪካውያን ማሕበራት ዝኾኑ ካብ ከተማታት ማንችስተር፣ ሊድስ፣ ሎንደንን በርሚንግሃምን ካልኦትን ከም ‘ውን ኣባላት ዓለምለኻዊ ምንቅስቓስ ኤርትራውያን መንእሰያት ዓባይ ብሪጣንያ ተረኺቦም ነይሮም።

በዚ ኣጋጣሚ ነዚ ዕለት እዚ ዕዉት ንምግባር ኣብ ምጉስጓስ ንዝሓገዙና http://www.assenna.com/፣ን http://www.harnnet.org/ን ካልኦትን እንዳመስገና፣ ነቶም ክፋል ጎንና ዝኾኑ ኣባላትና ጨናፍር EYGM ኣሜሪካን፣ጥልያንን፣ካልኦት ጨናፍር ንምኽፋት ኣብ ምሽብሻብ ዘለዉን የሕዋትና ‘ንኺድ ጥራሕ’ እንዳበልና፣ ጉዕዞ ለብዘበን ኣብ ስዓት 10 ኪሎመተር እንተሃልዩ ንዓመታ 30 ኣብ ስዓት ከምንጉዓዝ ዘጠራጥር የብልናን።

Advertisements