ኤርትራውያን  ተቐማጦ  ከተማ  ሸፊልድን  ከባቢኣን  ብሓፈሻ  ኤርትራውያን  ተቐማጦ  ሳውዝ  ዮርክሸር ኣብቲ  ብዕለት  03/02/20013  ኣብ  ከተማ  ሸፊልድ  ኣዳራሽ  ሳዳካ  ሓያሎ  መንእሰያት  ኣብ  ዝተረኸብሉ ብዛዕባቲ  ብዕለት  24/01/2013  ኣብ  ልዕሊ  ኤምባሲ  ሃገረ  ኤርትራ  ለንደን  ብገለ  ወጻእተኛታትን ብውሑዳት  ናይ  ጥፋኣት  መሳርሒ  ብዝኾኑ  ኤርትራውያንን  ዝተፈጸመ  ገበናዊ  ጥሕሰት  ንዝኾነ ኤርትራዊ ዘይውክልን  ኣነዋርን ኣብ  ልዕሊ ምኻኑ መቐጸልታ  ንዓመታት  ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ክካየድ  ዝጸንሐ  ውዲት  ምኻኑን  ብምዝካር  ነቶም  ገበነኛታት  ኣብ  ሕጊ  ንምብጽሖም  ብኹሉ  ዝክኣሎም ክገብሩን መኸተኦም ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ግዜ ከሕይሉ ምዃኖም ኣረጋጊጾም።

ብዛዕባ’ዚ  ኣብቲ  ኣስታት  ኣርባዕተ  ሰዓታት  ዝወሰደ  ውዕውዕ  ኣኼባ  ኣብ  ጎኒ  መንግስትን  ህዝብን  ወትሩ ደው ብምባል ኣብ ዓመተ 2013 መንግስቲ  ንዝሓንጸጾም መደባት ንምዕዋት  ኣበርክትኦም ከም ዘዛይዱን ካብኦም ዝሕተት ዘበለ ኹሉ ብተወፋይነት ንምኽፋልን ምብርካትን ድልዋት ከምዘለዉ ኣረጋጊጾም። ኣብ  መዛዘሚ  እቲ  ኣኼባ  ተሳተፍቲ  ንዝጽበዮም  ብድሆታት  በቲ  ዝግባእ  ንምግጣሙ  ኣብ  ኮሚኒትኦም
ሓያል ምምዕርራይ ክግበር ተሰማሚዖም።

ኣብ  መወዳእታ  ኣቦ  መንበር  ኤርትራውያን  ኮሚኒቲ  ሳውዝ  ዮርክሸር  ኣቶ  ኣርካን  ፍስሃየ  ተሳተፍቲ ንዘርኣይዎ  ውዕውዕ  ሃገራዊ  ስምዒት  ዓቂቦም  ሓድነቶም  ብምድልዳል  ልዕሊ  ዝኾነ  ይኹን  ግዜ ብዝተዓጻጸፈ  ኣገባብ  መኸተኦም  ኣንጻር  ኩሉ  ሃገራዊ  ረብሓ  ንዝግበር  ውዲታት  ንቑሓትን  ድልዋትን ክኾኑ ኣዘኻኺሩ።