ኣብ`ቲ ብ 12 ግንቦት 20013 ኣብ ከትማ ሸፊልድ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣቦ ወንበር እቲ ኮሙኒቲ ኣቶ ኣርካን ፍስሃየ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ህሉው ኩነታት እቲ ኮሙኒቲ ብዝርዝር ጸብጻብ ንተሳተፍቲ ኣቕሪቡ,ብጀካ`ዚ ኣቶ ኣርካን ኣብ መዛዘሚ ጸብጻቡ ኩሎም ኣባላት ኮሙኒቲ ካብ ኣንፈት ዘስሕቱ ሽርሕታት ክጥንቀቑን ንኹሉ ቱኩራት ኮይኖም ክርከቡ ከም ዝግባእን ኮሙኒቲኦም ንምድልዳል ድማ ኣበርቲዖም ክጽዕሩን,ሕጂውን ከም ወትሩ ሕብርታቱ ንዝቀያየር ተጻቡኦ ክምክቱን ብመንነቶምን ታሪኾምን ክኾርዑ ኣዘኻኺሩ፡ ብድሕሪ`ዚ ተሳተፍቲ ሕቶታትን ርእይቶታትን ኣቕሪቦም,እቲ ኣኼባ ብሉዑል ሃገራዊ ወኒ ብዓወት ተዛዚሙ፡

እዚ ከም`ዚ ኢሉ ከሎ ኣወሃሃዲት ሽማግለ ባዓላት ከተማ ሸፊልድን ከባቢኣን, መበል 22 ዓመት ዝኽሪ ሓርነት ብድሙቕ ኣገባብ ንምብዓሉን ከምኡውን ን20 ሰነ ማዓልቲ ሰማእታት ኣብ ዝግበር ምድላዋት ኩሉ እጃሙ ከበርክት ጸዊዑ።

Advertisements