ወጻኢ ኣታዊ ነኪኻ ደሚርካ

ኪሳራ ትርፍኻ መቒልካ ‘ራቢሕካ

ኣብ ሓዲኡ ርገጽ የማን ጸጋም ኢልካ

መንጎ መንጎ የለን ዕዳጋ ወሪድካ

ተበላጺ ኣይትኹን ኣብ ድሙቕ ሳዕሲዕካ

መትከልካ ኣነጽር ነግ ፈረግ ከይበልካ

ግራጫ ኣይትጥሓል ኩነታት መዝሚዝካ

ናብ ሓዲኡ ወግን ጻዕዳ ጸሊም ኢልካ

ወይ ብክብረትካ መንግስቲ ሓቚፍካ ምስ ህዝቢ ወጊንካ

ከም ቀደም ጸኒዕካ ወይ ምስ ወያነ ትግራይ ታሪኽካ

ከሲርካ ናብ ሱዳን ስደትካ ዓሌትካ ኣጽኒትካ

ወይ ስውኣትካ ታሪኽካ ዓቂብካ

ስረ ጅግንነትካ ዳግም ኣመስኪርካ

ወይ ትሕቲ መዝመዝቲ ጭራኻ ደጒልካ

ምስ ደቂ ኣሉላ ጊልያ ተቆጺርካ

ብድሆ ምስ ኣዴታት መዓንጣ ሸጥ ኣቢልካ

ሓቂ ተመርኲዝካ ከም ዳዊት ተቢዕካ

ወይ ከም በዓል ሶማል ሕሱም ተበቲንካ

ስልጣን ንዕሱባት መገዲ ከፊትካ

ዋርሳይ ይከኣሎ ነብስኻ ክኢልካ

ናትካ ዲሞክራሲ ዘሪዕካ ኮስኲስካ

ወይ ተጎምቢሕካ ጻዓዱ ለሚንካ

ከምቶም ሰብ ከዳሞ ኣብ ረድኤት ጥሒልካ

ባንዴራ ስውኣት ዓቂብካ ህያብካ

ቀጣን ዘንጊ ሓቂ ምስ ግንባር ጨቢጥካ

ወይ ዓሰርተ በትሩ ወትሩ ተቀጥቂጥካ

ናብራ ኣይትበሎ መንነትካ ሼጥካ

ቀደም ኣይነበረካ ሎሚ ኣይጠፍአካ

ቆንስል ኤምባሲ ምዕናው ኣንጻር መንነትካ

ምልክት ስዕረት’ዩ ዘተብእ ሓሞትካ

እቲ ኸልቢ ይንባሕ ቀጽል ምስ ገመልካ

“ዓዋተ” “ኣዝማሪኖ” “ኣሰና” ደሚርካ

ዕሱባት ጊልያታት ከም ወትሩ መኪትካ

እቲ ኩሉ ዓጽዋር ፈኸራ ዘኪርካ

ንዝመጸ ወራር “ብድሆ” ደጊምካ

ሎሚውን ከም ቀደም ሓቂ ተመርኲዝካ

ብናይ ወረቐት ነብሪ ወረ ከይሰምበድካ

ሰማንያን ሸሞንተን ፍሒራ ዘኪርካ

“መትከላዊ እምነት” ድገሞ ዓው ኢልካ

ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንስውኣትና ! ወትሩ ዓወት ንሓፋሽ !

ህዝባዊ መኸተ ኣብ ሚድያ