1.ብደም ሰማእታትካ ሓመድ ኣብዒጥካ በዕጽምቶም ሃገር ንደቕ::

2.ክብረትን ጅግንነትን ታሪኽን ሃገርካ ወትሩ ሓሉ::

3.ንግዚያዊ ረብሓ ምስ ጸላእቲ ሃገርካን ህዝብኻን ኣይትወግን::

4.ክሳብ ፍጻሜ ሂወትካ ኣብ መትከል ሰማእታትካ ጽናዕ::

5.ኣብ ነብስወከፍ ካልኢት ለበዋ ሰማእታትካ ዘክር::

6.ንሃገርካ ን ጸላኢ ኣሕሊፍካ ካብ ምሃብ ባዕልኻ ሕለፍ::

7.ኣብ ፈታኒ እዋን ዘርባዕባዕ ኣይትበል ጽናዕ::

8.ሃገርካ ን መጻኢ ወለዶ ምቺእቲ ክትከውን ሎሚ ተወፈ::

9.ንሃገርካ ብ ዝገበርካዮ ሞሳ ወይ ሓለፋ ኣይትጸበ መሬት እዳማትካ ኣይትመነ መሬትካ ድማ ኣሕሊፍካ ኣይትሃብ::

10.ምንባይ ስድራቤት ሰማእታት ኣይትዘንግዕ::

ሰማእታትና ወትሩ ይዘከሩ!!!!

ኣኽሊሉ ኣብርሃም ” ኣዳል”
https://adalvoice.wordpress.com/

 

Advertisements