ፍልይቲ መርማሪት ሕቡራት ሃገራት ፡ ኣብ ኤርትራ ኸቢድ ጥሕሰት መሰላት ኣሎ ዝብል ጸብጻብ ምቕራባ ይዝከር። ኣምባሳደር ተስፋሚካኤል ግን፡ “ብመሰረቱ ኤርትራ ካብ ቃልሲ ሰብኣዊ መሰል ዝበቖለት ሃገር`ያ” ኢሉ

ፍልይቲ መርማሪት ሕቡራት ሃገራት ሸይላ ኪቲሩት፡ ናብ ቤት መኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ዘቕረበቶ ጸብጻብ፡ መስትያት ናይ`ቲ ብኣመሪካን ክህንደስን፡ ብኢትዮጵያ ላዕልን ታሕትን ክበሃለሉ ዝጸንሐ፡ መቐጸልታ ናይቲ “ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝካየድ ፖሊቲካዊ ተዋስኦ `ዩ” ይብል ኣምባሳደር ተስፋሚካኤል ገራህቱ።

ኣምባሳደር ተስፋሚካኤል ገራህቱ ኣብ`ቲ  ቃለ-መጠይቕ፡ እታ መርማሪት ስለምንታይ ናብ ኤርትራ ኸይትኣቱ ከምዝተኸልከለት፡ ብዛዕባ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ብዛዕባ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራን ካልኦት ጉዳያትን ተሓቲቱ`ሎ።

ቀዳማይ ክፋል ኣብ ምልክት ድምጺ ብምጥዋቕ ምስማዕ ይክኣል፡

VOA Tigrigna  – 21/06/2013

Click And go To Adal voice Home page