ኤርትራውያን ነበርቲ ዞባ ደቡባዊ ኣፍሪቃ 20 ሰነ መዓልቲ ስማእታት ኤርትራ ብክብ ዝበለ ስነ – ስርዓት ኣኽቢሮም
ኤርትራውያን ነበርቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዕለት 19 ሰነ 2013፣ ን20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ በቲ ዝግብኦ ክብርን ድምቀትን ኣኽቢሮም። ኣብቲ ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ ብሃገራውን ናይ ግንባርን ባንዴራታትን ንጅግንነትን ክብርን ሰማእታት ብዘንጸባርቑ ጭርሖታትን ስእልታን ብዝማዕረገ ኣደራሽ ዝተኻየደ ልዕሊ 350 ዜጋታት ዝተረኽቡሉን ኣጋጣሚ፣ ናይ ምውላዕ-ሽምዓ ስነ-ስርዓትን ጸሎትን ተኻዪዱ። ነቲ ኣጋጣሚ ዝምልከቱ መደረታት፣ መዛሙር፣ ግጥምታት፣ ድራማን መግለጺታትን ውልቃዊ ተመኩሮን ተዘክሮታትን ጀጋኑ ሰማእታት ኤርትራ ቀሪቦም።
ኣምባሳደር ሃገረ ኤርትራ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃን ዞባ ደቡባዊ ኣፍሪቃን ኣቶ ሳልሕ ዑመር፣ ነቲ ኣጋጣሚ ዝምልከት መደረ ኣስሚዑ። ኣብ መደርኡ ኣምባሳደር ሳልሕ፣ መዓልቲ ሰማእታት ሓንቲ ካብተን ቀንዲ በዓላትና ኮይና ጸኒሓን ኣላን ድሕሪ ምባል፣ ርዝነትን ክብደትን 20 ሰነ ኣብ ዝተናውሐ ናይ ቃልሲ ግዜናን፣ ድሒሩ ብዝሰዓበ ወራር ተጻባእትናን ዝኸፈልናዮም ብሉጻት ጀጋኑ’ዩ ዝዕቀን። እዚ ዓቐን’ዚ ዝፈጠሮን ዝወለዶን ድማ፣ እነሆ እዛ ዘይትድፈር፣ ብደም ደቃ ዝተዋሕሰት ኤርትራ፣ ህዝባ ብሰላምን ኩርዓትን ክነብረላ በቒዑ ኣሎ። ድሮ ከኣ መበል 22 ዓመት ጽንብል ናጽነትና ከነብዕል በቒዕና። ናጽነት ኤርትራ ህዝባ ሰፍ ዘይብል መስዋእቲ ህይወት ሰባት ብምኽፋልን ምስ ኩሉ ባህርያዊ ጸገማት ግዜን ዕረፍትን ዘይህብ ተደራረብቲ ኲናት መኪትካን በዲህካን መስዋእቲ ብምኽፋል ዝተረኽበ ፍረ ቃልሲ ኢዩ። ኣብ ኩሉ እዋናት ሕብሮም እናቐያየሩ ግን ከኣ ጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ፣ ዝተዋግኡናን ሩፍታ ዘይሃቡናን፣ እታ ዝዓበየት ትምኒቶምን ሕልሞምን፣ እዛ ሕጂ ፈጢርናያ ዘሎና ጥምርትን ስምርትን ኤርትራ፣ ናብ ክዉን ንከይትቕየር ኢዩ ኔሩ። ንሕልምታት ጸላእትና ዘበርዓነ ድማ ኣብ’ዛ 20 ሰነ ተደኲኑ ዘሎ ታሪኽ እዩ ኢሉ።
ቀጺሉ ኣምባሳደር ሳልሕ፣ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ዝረአ ዘሎ ብሩህን ትስፉውን መጻኢ ኣብ መሪር ናይ ቃልሲ መስርሕ ዝተፈተነን ካብ ክውንነት ህዝቢ ኤርትራ ዝተበገሰን፣ ሂወት ኣሽሓት ኤትራውያን ዝተኸፍሎ ውጽኢት እዩ። ስለዝኾነ ድማ ዝርአ ዘሎ ግስጋሴ ቁጠባን ዘይንቕነቕ ሓድነትን፣ እቲ ን20 ሰነ ዝፈጠረ ከቢድ መስዋእቲ ዝወለዶ ናይ ጽንዓት፣ ጽንዓት መብጽዓና ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን፣ ድሕሪ ምባል ንሓርበኛታትን ስድራ-ቤቶምን ደቆምን ምንባይ ግዴታትናን ሓላፍነትናን ስለዝኾነ ብዝለዓለ ደረጃ ተዋሲእና፣ ኣጆኹም ብዛዕብኦም ቅሰኑ ንሕና ኣለናልኩም ክንብሎም ከም ዝግባእ ተላቢዩ።።
ቀጺሉ ብመራሕቲ ሃይማኖት ጸሎት ድሕሪ ምቕራቡ፣ ብኣምባሳደር ሳልሕ ዑመር ተመሪሑ ብኣባላት ኤምባሲ፣ መራሕቲ ሃይማኖትን ሓለፍቲ ማሕበረ-ኮምን ተሰኒዩ ናይ ምውላዕ ሽምዓን ምንባር ዕምባባታትን ስነ-ስርዓት ተኻዪዱ።
ብድሕሪ’ዚ ነቲ በዓል ዘንጸባርቑ ግጥምታት፣ ትረኻ፣ ምክፋል ተዘክሮታትን ጀጋኑ ሰማእታት ኤርትራ ኣብ መድረኽ ብረታዊ ቃልሲ ንናጻነትን ምዕቃብ ልኡላውነትን ድራማን ብጉጅለ ባህሊ

መንእሰያት ህግደፍ ደ/ኣፍሪቃ ቀሪቡ። እታ ዝቐረበት ነቲ በዓል እተንጸባርቕ ታሪኻዊት ናይ 20 ደቒቕ መሳጢትን መሃሪትን ድራማ ድማ፣ ካብ ተዓዘብቲ ልዑል ኣድናቖት ረኺባ።
ኣብዚ ምሸት’ዚ ንምስሳን ማዕከን ሰማእታት ኤርትራ ብጥረ ገንዘብን ብመልክዕ መብጽዓን ልዕሊ 12,000.00 ራንድ፣ (1,200.00 ዶላር ኣሜሪካ) ኣታዊ ኮይኑ።
ኣብ መወዳእታ ብውዕዉዕ ሃገራዊ መንፈስን ሓርበኝነትን ዝተሰላሰለ ስነ-ስርዓት መዝሙር ሰማእታት ብሓባር ብምዝማር ተዛዚሙ።
ምስዚ ኣብ ዝተኣሳሰር ዜና፣ ኣብ ኣንጎላ፣ ዛምቢያን ቦትስዋና፣ ዚምባብወ ናሚብያን ዝነብሩ ኤርትራውያን ዜጋታት ን20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ፣ ብክብ ዝበለ ኣገባብ ናይ ሽምዓ ስነ-ስርዓት ኣኽቢሮም።

Click And go To Adal voice Home page  News Results