ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብርጣንያ ምስ ክቡር ኣምባስዳር እስቲፎናስ ሃብተማርያም.

ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብርጣንያ ምስ ክቡር ኣምባስዳር እስቲፎናስ ሃብተማርያም.

ኣምባሳዳር ሃገር ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብርጣንያ ኣብ ኣየርላንድን ክቡር ኣምባስዳር እስቲፎናስ ሃብተማርያም ፣ምስ ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብርጣንያ ኣኼባ ኣካይዱ። ሕዳር 18 , 2014.

ድሕሪ ምምስራት ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብርጣንያ ኣብ 2013 ፣ ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራ፣ማሕበረ ኮም ኤርትራ ንምድራዕን ፣ንምድልዳልን፣ ኣብ ህዝባዊ ዉዳቤታት ክነጥፍ ከም ዝጸንሐ ዝፈልጥ ኮይኑ ፣ ከም መቐጸልታ ናይ’ዚ ክሰርሖ ዘጸንሐ መደባት፣ ዳግም ንምግምጋምን ፣ ሓድሽ መደባት ንምዉጻእን ፣ኣብ ዝገበሮ ርክብ ፣ ኣብ ንጥፈታታ ትምህርት፣ ስፖርትን፣ ከምኡዉን ሓፈሻዊ ንጥፈትታ ማሕበር ኮም ንምድልዳል ፣ ኣበርቲዕ ከሰርሓሉ ምኾኑ ኣስሚርሉ ፣ ከም መቀጸልታ ናይዚ ድማ ፣ ነዚ ዝምልከት ፣
ኣኼባታት፣ ሰሚናራትን ፣ ኣብ ዝሓጸረ እዋን ከምዝገብር ኣብ ስምምዕ ተበጺሑ ፣ ኣብ መዛዘሚ ናይቲ ኣኼባ ክቡር ኣምባስዳር እስቲፋኖስ ሃብተማርያም ፣ ምሕያል ኤርትራዊ ኮም፣ ሓደ ካብቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝስርሓሉ ሃገራዊ ንጥፍታት ከመ ምኾኑ መጠን፣ ነዚ ንምሕያል ድማ ፣ ኩለን ማሕበር ኮማት ኤርትራወያን ኣብ ዓባይ ብርጣንያ ፣ ኣብ ጎኒ ሃገራዊ ሽማግለ ብምኾን፣ ኣበርክትኦን ክዕዝዛ ጸዊዑ።
ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብርጣንያ ፣ ኣብ ታሕሳስ 14, 2013 ኣብ ዋዕላ ከተማ በርሚንግሃም ዝተመስረተ ኮይኑ፣ ኣብ ምዉህሃድን ዉዳቤታትን ፣ ህዝባዊ ንጥፈታትን ፣ ዝነጠፍ  ሽማግለ እዩ።

Advertisements