እምበኣር ክቡራት የሕዋት ኣሓት፣ ተገዲስኩም ብዛዕባ ኩኖታት ቤኪ ኣብ ምንታይ ኩኖታት ኣላ ኢልኩም ትሓቱ ዝነበርኩም፣ ዓቢ ብስራት ከምዝመጸና ቤኪ ናብ ሙሉእ ጥዕናኣ ከምዝተመለሰት እዩ፣ ምስጋና ን ኣምላኽ ንኹልኹም ቤተሰብን ፈተውትን ትብል፣ ኣስዒባ የቐንየለይ ትብል፣ከምኡ ውን ኩሉኹም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ስነጥበባውያን ምስ ህዝቢ ሓቢርኩም ትገብርዎ ዝነበርኩም ንጥፈታት ከምትፈልጥው ባህልና ወብሳይት የቃልዖ ስለዝነበረ መልእኽትታትኩም ምስ ባህልና ወብት ምትሕብባምኩም ብሽም ባህልና ወብሳይት ንኹሉ ነመስግን፣ ከምኡ ውን ኣምላኽ ምስኩልና ይኹን፣ ነቶም ነዚ ጽቡቕ ብስራት ዘይፈለጡ ነኸነፍልጥ ናይ ኩልና ሓላፊነት ይኸውን ከምወትሩ ምትሕብባርኩም ኣይፈለየና።

ብመርበብ ሓበታሬ ባህልና

መርበብ ሓበታሬ ባህልና ንምብጻሕ ኣብዚ ኣብዚ Links ጠዉቑ.