ሃገራዊት ሽማግለ ዓባይ ብርጣንያ ኣኼብኣ ኣቃኒዓ፡ኣብቲ ብ ሰምበት 30 ሕዳር 2014 ኣብ ከተማ ለንደን ዝተቓንዓ ኣኼባ : ካብ ከተማታት ሸፌልድ, ሊድስ, ኮቨንትሪ,በርሚንግሃም, ማንችስተር, ለስተር, ኒውካስተል, ናቲንግሃም, ከምኡወን ካብ ኣርባዕተ ዞባታት ከተማ ለንደን ዝመጹ ኣቦ ወምበራት ማሕበረኮማትን, መንእሰያትን,መንእሰያት ህግደፍ, ...ኤን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ መኽፈቲ እቲ ኣኼባ: ኣቦወንበር ሃገራዊት ሽማግለ ኣቶ ኣሕመድ መሓመድ ማሕሙድ ንዕላማን ኣገዳስነትን እቲ ኣኼባ መግለጺ ድሕሪ ምሃቡ ክቡር ኣምባሳደር ሃገረ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ኣየርላንድን ኣቶ እስቲፎናስ ሃብተማርያም  ኣብ ዘስምዖ ቃል ንህሉው ሓፈሻዊ ኩነታት ኤርትራ ኣብ ፖለቲካውን ቁጠባውን ጉዳያት ኣመልኪቱ ሰፊሕ መግለጺ ሂቡ።

ኩቡር ኣምባሳደር እስቲፎናስ ሃብተማርያምብፍላይ ንጉዳይ መንእሰትን ስደትንከምኡውን ሃገራዊ ኣገልግሎትን ኣመልኪቱ ሰፊሕ መግለጺ ድሕሪ ምሃቡ: ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብሃይማኖታዊ ጉዳያት ንጹር ሙዃኑን ብነጻከምዝንቀሳቀሳ ድሕሪምብርሁ ኣብ ቁጠባኣመልኪቱ ድማ እቶታውነት ሕርሻ ናይ ዓመተ 2014:ብሓፈሻ ጽቡቕ ምህርቲ ክርከቦ ሙዃኑ ገሊጹ፡ብተመሳሳሊ ኣብ ወፍሪ ዕደና ካብ 14-15 ዝኾናኩባንያታት ዕደና ይሳተፋ ከምዘለዋ ኣረዲኡ።

ብፍላይ ኣምባሳደር እስቲፎናስ ብጸላእትንመጋበርያታቶምን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎመዓልታዊ ጸለመ ማእለያ ከምዘይቡሉን ፈጸምቱንኣሰሰይቱን ናይ ግዜ ሕቶ እምበር ካብ ታሓታትነትከምልጡ ከምዘይኮኑ ኣስሚሩሉ: ብዛዕባ መሰል ድቂ ሰባት ብፍልይቲ መርማሪት ሕቡራት ሃገራት ሸይላ ኪቲሩት፡ ናብ ቤት መኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ዘቕረበቶ ጸብጻብ፡ መስትያት ናይ`ቲ ብኣመሪካ ክህንደስን፡ ብኢትዮጵያ ላዕልን ታሕትን ክበሃለሉ ዝጸንሐ፡ መቐጸልታ ናይቲ “ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝካየድ ፖሊቲካዊ ተዋስኦ `ዩ”ኢሉ::

ብዛዕባ ስደት መንእሰያትን ንዝምልከት እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝቐርብ ዘሎ መሰረተ ኣልቦ ዝኾነ ክስታት፡ንፖለቲካዊ ሃልክን ናይ ሜድያ ዋዕዋዕታ ሓቅነትን ከምዘይብሉ በንጻሩ ግን: ኣስታት 800.000 ኢትዮጳያዊያን ኣብ ዓመተ 2013 ጥራይ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ሃገሮም ራሕሪሖም ከምዝኸዱ; ብሓፈሻ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት 1.6 ሚልዮን ኢትዮጳያዊያን መንእሰያት ካብ ሃገሮም ከምዝተሰዱ ጸብጻባት ከም ዘረዲኡ ገሊጹ::

መእሰያት ኤርትራ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ሱታፌኦም ኣብ ህንጸትን ምክልኻል ሃገርን መዘና ኣልቦ ክብሪ ደኣምበር ጊላነት ኣይኮነን ብምባል ኩቡር ኣምባሳደር:መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ብርዱእ ምኽንያት ተናዊሑ ዝጸንሐ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብቲ ኑቡር ኽምለስ ምዃኑ ገሊጹ።

ብድሕሪዚ ጸብጻብ ሃገርዊት ሽማግለ መጻኢ መደባትን ብኣቶ መሓሪ እስቲፍኖስ ጸሓፊ ሃገራዊት ሽማግለ ዓባይ ብርጣንያ ቀሪቡ፡ብተሳተፍቲ ድማ ተዘቲሉ።

ኣብ መዛዘሚ እቲ ኣኼባ ሃላፊ ህዝባዊ ጉዳያት ኣቶ ሙሉብርሃን በርሀ: ቤትጽሕፈት ኢምባሲ ንምዕዋት መደባት ሃገራዊት ሽማግለ ክሰርሕ ሙዃኑን ብወገን ቤትጽሕፈት ዝጸንሑ ጉድለታትን ሕጽረታትን ኣብ ምምዕርራይ ከም ዝሰርሕ ብምግላጽ ንሃገራዊት ሽማግለ ኣብ ዕማማታ ዓወት ተተምንዩ።