ህዝቢ ኤርትራ ብዘይካ ልምዓትን ህንጸት ሃገሩን ካልእ ዝኮነ ይኩን ስዉር ዕላማ ዘይብሉ ኣፍቃሪ ሰላም ፡ ፍትሕን ሓቅን ህዝቢ እዩ::

ምምሕዳር ኣመሪካን ኩሎም ልኡካቱን ብፍላይ ድማ ስርዓት ወያነን ፡ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝውንኖ ፍሉይ ጸጋ ገና ከንብብዎ ዘይምክኣሎም እዩ ።ንህዝቢ ኤርትራ ንምንብርካኽን ምድካምን ዝተፈላለየ ፍሕሶ ጥፍኣትና ፍሒሶም ፡ ብቀጻሊ ክፈሽሉን ክጥፍሹን ንዕዘብ ዘለና ። እዚድማ`ዩ ውጥናቶም ኣብ ግጉይ ግምታት ከምዝምርከስ ኣፍና መሊእና ክንዛረብ ዘክእለና ።ልዕሊ ሓጺን ዝምትራሩ ሃገራዊ ፍቅርን ሓድነትን ንዕኡ ዝፈጠረ ህዝቢ ኤርትራን ህዝባዊ ግንባርን ትማሊ ሎሚ ጽባሕ ኣብቲ ዘይንቅነቅ መትከሉ ጸኒዑ ይምርሽ ምህላዉ ደጊምና ከነረጋግጸልኩም ንደሊ ።
ሓይልን ብርትዐን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልስና ፡ትማልን ሎምን ሕጅን ጽባሕን ብቀንዱ ኣብ ህዝብናን ቅኑዕ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን ንጹር ራኢን ዕላማን`ዩ ዝምርኮስ ። እዚ ኣብ ቅድሚ ከቢድ ግሁድን ስውርን ፡ ዞባውን ዓለማውን ተጻብኦታት ጸኒዕና ክንቀውም ካብ ዘክኣሉና ዝዓበዩ ጸጋ ድማ ሓያል ሃገራዊ ሓድነትናን ብልዑል ሃገራዊ ፍቅሪ ዝልለ መሪሕ ውድብና ህዝባዊ ግንባርን ሓይሊ ህዝቢ ኤርትራን እዩ ። ዝመጸ ይምጻእ ወራሪ ኣብ መንጎ ሓፋሽ ሓራሪ ከምዝተባህለ፡ ሕጂውን ዝመጸ ይምጻእ ዝከበደ ይክበድ ተጻብኦን ሽርሕን እናሰገርና ፡ ኣብ እንደልዮን እንብህጎን ዕላማ ክንበጽሕ ኢና::