ተጋዳሊት ኣስያ መሓመድ ስዒድ ማንታይ በዓልቲቤቱ ንስነጥበባዊ ዳይረክተርን ደራሲን መሓመደ ኣስናይ ( ወዲ ኣስናይ) KIDNEY FAILURE ኮላሊት ንምትካእ KIDNEY TRANSPLANT ሕክምናዊ መስርሕ ዝጠልቦ ገንዘብ ልዕሊ ዓቕሚ ስድራቤት ስለዝኾነ ኹልኹም ስድራቤትን ፈተውትን ጉዱሳትን ዓቕምኩም ዝፈቕዶ ገንዘባዊን ሞራላዊን ደገፍ ክትገብሩ በዚ ዝስዕብ ናይ ባንክ ሕሳብ ሓገዝኹም ከተበርኽቱ ብትሕትና ንሓትት;;

A/C NO 2201905452
ACCOUNT : NAME AKBERET GHIRMAY
BANK NAME: KCB BANK (U) LTD
SWIFT CODE: KCBLUGKA
ADRESS P.O.BOX 7399 , KAMAPLA
UGNADA
LOCATION: KAMPALA ,ROAD
KAMPALA – UGANADA
ተጋዳሊት ኣስያ መሓመደ ስዒድ ማንታይ
ኣደ ኣርባዕተ ቆልዑ ኮይና
1 ኤልሃም መሓመድ ኣስናይ ዕድመ 13 ዓመት
2 ራሓን መሓመድ ኣስናይ ዕድመ 10 ዓመት
3. ሪሚ መሓመድ ኣስናይ ዕድመ 5 ዓመት
4, ኣስናይ መሓመድ ኣስናይ ዕድመ 11/2 ዓመት
ንዝያዳ ሓበሬታ
ብ ቴሌ +249966642673 ( መሓመድ ኣስናይ)
ወይ face book: Mohamed Asenai@facebook.com
ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ።