ብመንእሰያት ህ.ግ.ደ.ፍ ዓባይ ብርጣንያ ዝተወደበ ብ14/12/2014 ካብ ኩለን ከተማታት ዓባይ ብርጣንያ ዝመጹ ኣለይትን ሓለፍትን ኣባላትን መንእሰያት ህ.ግ.ደ.ፍ ዝተሳተፍዎ ኣኼባ ኣብ ከተማ ሸአፊልድ ተቃኢዑ::

ኣብቲ ብዓይነቱን ትሕዝቶ መደባቱን ፉሉይ ዝኾነ ኣኼባ መንእሰያት፡ ሓላፊ መንእሰያት ከተማ ሸፊልድ መንእሰይ ዳኒኤል ናይ እንቑዕ ደሓን መጻኹም ድሕሪ
ምባሉ ጸሓፊ ሃገራዊት ኽማግለ ዓባይ ብሪጣንያ ኣቶ መሓሪ እስቲፋኖስ ናይቲ ዕለት ኣኼባን ዝተሰርዑ ኣጀንዳታት ብዝርዝር ድሕሪ ምብርሁ: ብኣካየድቲ
መንእሰያት ህ.ግ. ደ.ፍ ን ኣቋውማን ኣባልነተን መንእሰያት ህግደፍ ዘነጽር ዝርዝራዊ ሓበሬታ ቀሪቡ።

ብድሕሪዚ ንሓድሽ ዝተነድፈ ኣቋውማ መንእሰያት ህ.ግ.ደ.ፍ ኣገባባት ቅርጹን ንጥፈታቱን ዝምልከት ብጽሑፍ ዝተሰነየ መብርሂ ብኣካየድቲ ኣካል ቀሪቡ።
ካብ ዝሓለፈ ተመኩሮ ብምብጋስ ክረኣዩ ዝጸንሑ ሃጓፋት ንምምላእን ኣብ’ቲ ሓድሽ ክተኣታቶ ዝድለ ዘሎ ኣወዳድባ ዳግማይ ንኽይረአ ንምእራም ክጥዕም
ተሳተፍቲ ብጉጅለ ተኸፋፊሎም ኣብ ኣገደስቲ ነጥቢታት ውዳበ ፡ስነ-ምግባር፡ሓላፍነትን ተሓታትነትን ወዘት……. ኣብ ዝብሉ ነጥብታት ብምዝታይ ርእቶታቶምን ለበዋታቶም ኣቕሪቦም፡ንሓያልን ስጡምን ውዳበ መንእሰያት ኣበርቲዖም ክሰርሑ ድማ ተሰማሚዖም፡ ኣብቲ ድሕሪ ክልተ ወርሒ ዝካየድ ጉባኤ መንእሰያት ንምዕዋቱ ምድላዋቶም ከጻፍፉ ተራዳዲኦም።

ኣስዒቡ ሓላፊ ህዝባዊ ጉዳያት ኣብ ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ዓባይ ብርጣንያ ኣየርላንድን ኣቶ ሙሉብሃን በርሀ: ኣብ’ቲ ዝተላዕሉ ዛዕባታትን ብተሳተፍቲ ዝተራእዩ ተገዳስነትን ዓሚቕ ርእይቶታትን ብምንኣድ ንሓድሽ ተነዲፉ ዘሎ ኣወዳድባ ንምዕዋቱ ክሰርሑን ኣብ ግብሪ ብምውዓል ድማ ትካላዊ ኣሰራርሓን ተሓታትነትን ኣማዒቢሎም ንትግባሪኡ ክሰርሑን ሕጂውን ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራን ገድሉን ታሪኽ መንእሰያት ብሙዃኑ ታሪኽ ኣያታቶም ዓቂቦም ብግዲኦም ታሪኻዊ ሓድጊ ክዛዝሙን ሃገር ካብኦም ኣብ ትጠልቦ
ኩሉ መሪሕ ተራ ከበርክቱ ኣዘኽኺሩ።

ኣብ መዛዘሚ እቲ ኣኼባ ጸሓፊ ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብርጣንያ ኣየርላንድን ኣቶ ሳልሕ ዓብደላ: ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝውንኖ ፍሉይ ጸጋ መንእሰያትቱ’ዩ
እዚ ሰለ ዝኮነ ጂውን መንእሰያት ኤርትራ ዝመጸ ይምጻእ ዝከበደ ይክበድ ተጻብኦን ሽርሕን እናሰገረ ኣብ ትሕቲ መሪሕ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን ንጹር ራኢን ዕላማን ኣብ ልምዓትን ህንጸት ብዝሓየለ ክሰርሑ መሪሕ ተራ ከበርክቱ ጸዊዑ።

ኣብ መወዳታ ኣቶ ሳልሕ ኣብ ቅድሚ ከቢድን ግሁድን ስውርን ፡ ዞባውን ዓለማውን ተጻብኦታት ጸኒዕና ክንቀውም ካብ ዘክኣሉና ዝዓበዩ ጸጋ ድማ ሓያል ሃገራዊ ሓድነትን ልዑል ሃገራዊ ፍቅሪ መንእስያት’ዩ ኢሉ::