“ኣብ ልዕሊ ኤርትራ “እገዳ” ንምውሳን ዝተፈጸመ ዓሎቕ ዕርቃኑ እናወጸን እናተበለለን፡ ከም ውጽኢቱ “እገዳ” ናይ ምልዓል ቃና እናለዓለ ምምጽኡ ኣይንረስዕ”

“ትማሊ “Monitoring Group” ራፖርተር  ኣብ  ኣብ ልዕሊ ህዝብ ኤርትራ ብመገዲ እገዳ ዘውረድዎ ቍጠባዊ ስቓይ ኣይንረስዕ”

“ሕጂ ብሓደ ድምጺ ይኣክል ንበሎም ሕጀ ድምጺካ ሃብ ግድን’ዩ  ድምጺካ  ክስማዕ”

“ሕጂ ድምጺካ ሃብ”

We have to stop the ill-conceived UN Human Rights Rapporteur invalid way of collecting wrong data on Eritrea.

UN and its machineries currently continue to Sanction Eritrea unjustly causing misery to ordinary Eritreans. This was done through allegations and through reports, which was admitted to be baseless.

UN Human Rights Rapporteur is currently campaigning and instigating human right accusation against our beloved Mother land Eritrea.

Remember the reports by Monitoring groups had grown in to Sanctions. We must stop the so called Human Rights Rapporteur from using invalid method of fake data collection with an intention to harm the people of Eritreans.

“Vote now will help our beloved Mother land Eritrea”

“ሕጀ ድምጺካ ሃብ ግድን’ዩ ዓወትና” ”  

ድምጺ መወሃቢ

Click here And Back To Adal voice Home page 

p1q0nrssikqn1451