“ኣብ ልዕሊ ኤርትራ “እገዳ” ንምውሳን ዝተፈጸመ ዓሎቕ ዕርቃኑ እናወጸን እናተበለለን፡ ከም ውጽኢቱ “እገዳ” ናይ ምልዓል ቃና እናለዓለ ምምጽኡ ኣይንረስዕ”

“ትማሊ “Monitoring Group” ራፖርተር  ኣብ  ኣብ ልዕሊ ህዝብ ኤርትራ ብመገዲ እገዳ ዘውረድዎ ቍጠባዊ ስቓይ ኣይንረስዕ”

“ሕጂ ብሓደ ድምጺ ይኣክል ንበሎም ሕጀ ድምጺካ ሃብ ግድን’ዩ  ድምጺካ  ክስማዕ”

“ሕጂ ድምጺካ ሃብ”

“Vote now will help our beloved Mother land Eritrea”

“ሕጀ ድምጺካ ሃብ