ንኩሉኩም ተከታተልቲ ፈነዉ ሬድዮ ኣዳልን በጻሕቲ መርበብ ሓበሬታ ኣዳልን፥ አቀዲምና ካብ ተከታተልትና ንዝመጸና ናይ ቴሌፎን ጻዊዕት ኽንቅበልምጽናሕና ዝፊለጥ ኮይኑ፥ እዚ ኣገባብ ንኣሰራርሓና ዉሑስ ኮይኑ ሰለ ዘይረከብናዬ ዝኮነ ብመገዲ ቴሌፎን ዝዉሃበና ሪኢቶ ይኩን ሃሳባት ከም ዘይንቅበል ብትሕትና እናሓበርና ዘለኹም ሪኢቶ ይኩን ሃሳባት ኣብ ኢመይል ኣድራሻና adalvoice@googlemail.com ልአኹልና ኣብ ዉሽጢ 24 ስዓታት ድማ መልስና ክበጽሓኹም ኢዩ።

Adal voice Website information resource. Cognizant of the fact that from time to time mistakes or errors may be contained in our web and Radio We would like to apologize in advance and encourage you to point it out to the webmaster at adalvoice@googlemail.com We assure you prompt reply and follow-up of your feed back.
 Users are reminded that no misuse of this comment facility will be tolerated. Any abusive, racist or inflammatory comments will be deleted and the user banned.
Please contact adalvoice for any info
related to this website adalvoice@googlemail.com
In the event of any short comings in our provisions, we always are open to all kinds of constructive comments to make our programs useful, relevant and law-abiding at all times. We do not appreciate, however, intimidation, coercion and blackmail as working principles.
We look forward to hearing all your comments and criticisms.

Adal voice of Eritreans

ምስንዳእ ኣዳል ድምጺ ኤርትራወያን