ማሕበር ምትሕግጋዝ ተጋደልቲ ሓርበኛታት ኤርትራ ዓባይ ብሪጣንያን ኣብ መበል 25 ዓመት ዝኽሪ በዓል ስርሒት ፋንቅል አብ ከተማ ለንደን ዕዉት መደብ ኣቅሪቦም።

ኣብቲ ብ 7 ለካቲት 2015  ኣብ ከተማ ለንደን ዝተካየደ ዝኽሪ መበል 25 ዓመት በዓል ስርሒት ፋንቅል: ማሕበር ምትሕግጋዝ ተጋደልቲ ዓ/ብሪጣንያን ነቲ ዕለተ ዝክሪ ድምቀት ንምሃብ ኣብ ትሕቲ “ውርሻ” ዝብል ኣርእስቲ: መከተን ጽንዓትን፣ ምርብራብን ምዝላቅን፣ ብዘይካ’ዚ ሕጻናት ታሪካዊ  ሕቶታት ብመልክዕ ሕቶን ዕላል ምስ ተጋደልቲ ብምዃኣን ንተሳተፈቲ  ብመልክዕ ድራማዊ ትረካ ዘቅረቡ ክኮኑ ከለው ከምኡ ዉን ሕጻናት ነቲ ዕለት ዘንጸባርቅ መዝሙርን “መቀረት” ናጽነት ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ትዋስኦ ኣቅሪቦም።

ኣብ መዛዘሚ’ቲ መደብ ድማ ወ/ሮ ዬዲት ሃብተሚካኤል ኣቃልቦ ተሳተፈቲ ዝስሓበት”ኣባኹም” ንነብር ብእትብል ግጥሚ ብምቅራብ ማሕበር ምትሕግጋዝ ተጋደልቲ ሓርበኛታት ኤርትራ ዓባይ ብሪጣንያ ተሳታፈነቶም ኣብቲ ዕለት ብዓወት ዛዚሞምን ዘቅረብዋ መደባት ድማ ንተሳተፋቲ እቲ ዕለት ዝመሰጠ ነይሩ።