ኣብ’ዛ ዓለምና ዘለው መራሕቲ ብገንዘብ ሕዝብን ሃገርን ንደቆምን ስድራቤቶምን ንዝልዓለ ትምህርትን ናብራን ናብ ኤሮፓን ኣመሪካን ክልእኩ ከለው እቲ ንገዛእ ርእሱ ሙሉእ ዕድሚኡ ንሃገር ዝወፈየ ገና ኣብ ኑጡፉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝርከብ ፕረዚደንት ኢሰያአስ ኣፎርቂ ; ስድራቤቱ ከም ኩሉ ቱሑት መነባብሮ ዘለዎም ኤርትራዊያን አብ ክራይ ገዛ ይነብሩ ንደቁ ድማ ከም ኩሎም ኤርትራዊያን አሕዋቶም መንእሰያት ኮንጐ ገዚኡ’ዩ ንሃገራዊ አገልሎት ዝልእክ ።

ሐንሳብ እሞ ንስለ ሓቂ ምስ ነብስና ንዛረብ ከምዚ ዝገብር መራሒ ናየነይቲ ሃገር’ዩ? አበየናይ ክፍለዘመን? ነዚ አብነት ፕረዚደንት ኢሰያአስ ኣፎርቂ ዝስዕቡ ኢዬም ድማ ናይ ጽባሕ ናይ ኤርትራ መራሕቲ።

እቲ ምንታይ ኤርትራ ሃገር ሃርጓማት ዘይኮነት ኤርትራ ሃገር ሰማእታት ብምኳና።