ሓገዝኩም እተበርክቱሉ ሕሳብ ባንኪ

Bank of America

Routing Number 121000358

Account Number 325054455072

ሓገዝኩም ምስ ኣበርከትኩም ንወልዱ የውሃንስ መጠን ዘበርከትክሞ ገንዘባዊ ሓገዝን ስምኩምን አብ ቁጽሪ 4153788444 Textብምግባር ሓብርዎ።

ሃየ ኢደይ ኢድካ ንበል።