ብምክኒያት መበል 10ይ ዓመት ምምስራት ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን ስፊሕ ቃለ መሕተት ምስ መስራቲ ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን ምስ ጋዜጠኛ አኽሊሉ አብርሃም ካብ ስንበት 12/04/2015 ስዓት 11:00 ቅድሚ ቀትሪ ብኣቆጻጽራ ስዓት GMT (ለንደን) አብ ሬድዬ ኣዳል ክቀርበልኹም ክጅምር’ዩ እቲ ካብ ስንበት 12 ሚያዝያ 2015 ጀሚሩ ብተከታታሊ ዝቅጽል ሰፊሕ ቃለ መሕተት ብቀጥታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣዳል http://www.adalvoice.org.uk ከምኡውን ኣብ ተለቪጅን Channel 8 free-view ብዘይካዚ ኣብ ተለቪጅን Virgin Media Channel 159 ብቀጥታ ምክትታል ይካኣል።

 ብምክኒያት መበል 10ይ ዓመት ምምስራት ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን ተዳልዬም ካብ ዘለው ሕቶታት

1. ኣመሰራርታ ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን ዝተሓልፊ ተመክሮን

2. አብ ሜዲያ ዘለካ ተመክሮን ፉልጠትን ምገለጽካለይ’ዶ

3. ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ኣተክሮ ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን ኣብ ምንታይ ዘተኮረ ነይሩ?

4. ምስ ካልኦት ሃገዊያን ሜዲያ ርክባትኩም ከመይ’ዩ ርክባት አለኩም’ዶ?

5. ኣብ’ዚ ሓያል ሃገራዊ ዕማም ተጻብኦታት ወይ ብድሆታት ይገጥመኩም’ዶ?

6.ዓቅሚ ሰብኩምን ቁጠዊን ነገራውን ዓቅኩም ክብ ንምባል እንታይ ዝተታሕዘ መደብ አሎ?

7. ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን ምስ ሃገዊ ሽማግለ ዓ/ብሪጣንያ ሓቢሩ ከም ዝሰርሕ ሐበሬታ አሎ ብዛዕባዚ እንታይ ትብሎ አለካ?

8. ኣገዳስነት መራከቢ ቡዙሓን ንዓና ኤርትራዊያን ረብሑኡ ብከመይ ምገለጽካለይ?

9. ናይ ተለቪጅን መደብ ኣብ ቀረባ ግዜ ክጅመር ምኳኑ ሰሚዕና ኣሎና ኣብ’ዚ አርእስቲ እንታይ ትብ?

10. ኣብ ወጻኢ ዝርከባ ኤርትራዊያ መርበባት ሓበሬታን ሜዲያን እንታይ የበርክታ ኣለዋ?

11. ሜዲያ ክንብል ከለና እቲ መምዘኒ እንታይ’ዩ?

12. ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን ዝምርሓሉ መትከል እንታይ’ዩ?

13. ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን ዝረክቦ ምንጪ ሓገዛት አሎ’ዶ?

14. ኣንጻር ሃገርን ሕዝቢ ኤርትራን ዝሰርሓ ብኤርትራዊያን ዝካየዳ ሜድያ ኣለዋ ሜድያ ኢልና ክንገልጸን ይክኣል’ዶ?

15. ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን ኣብ’ዚ ሕጅ እዋን ኣብ ከመይ ኩነታት ይርከብ?

16.ሾሻል ሜድያ እንታይ’ዩ ብከመይከ ይሰርሕ ጥቅሙን ጉድአቱንከ ብከመይ ይግለጽ መረዳእታ ሕብረተሰብና ከመይ ኣሎ?

17. ኣብ’ዛ ብሜዲያ ዝተናወጸት ዓለምና ኣተሓሕዛና ንሜድያ ከመይ ክከውን ይግባእ?

18. እተን ዘለዋና ሃገራዊያን ሜድያ ንዘለውና ብድሆታት ይገጥማን የድምዓን አለዋ’ዶ?

ብዘይካዚ ተራ ኤርትራዊያን ሃገዊያን ሜዲያ ኣብ ወጻኢ: አብ መከተ, ባህሊ, ህንጸት ሃገር, ቁጠባ, ፓለቲካ, ምዕቃብ ኤርራዊ ክብርታትን ታሪክን,ጉዳይ ሕጻናትን ስድራቤታትን, ተራ ሜዲያን, ኣብ ዝብሉ ዛዕባታትን ካልእን አተኩርና ምስ መስራቲ ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን ምስ ጋዜጠኛ አኽሊሉ አብርሃም
ሰፊሕን ተከታታልን ቃለ መሕተት ከነካይ ኢና

ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን