ንመላእ ሕዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ንአመንቲ ክርስትና እንኳዕ ናብ ብዓል ፋሲጋ ኣብቅዓኩም ኣብቅዓናን እናበልና ንክብሪ ብዓል ፋሲጋ እተንጸባርቅ ታሪክ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ፥ ብቋንቋ ትግርኛ እተዘንቱ ፊልም ክትዕዘቡ ነቅርበልኩም.