ሬድዬ ኣዳል ብምክኒያት መበል 24 ዓመት ጽንብል ናጽነት ምስ ገዲም ተጋዳላይ መንግስ ዓንደማሪያም፤መንእሰያት ብፊላይ ኣብ ወጻኢ ብመደናገርቲ ታሪክ ከይደናገሩን እቲ ሓቀኛ ታሪካዊ ቃልሲ ህዝባዊ ግንባር ንናጽነት ንክሰንቁ ፤ተከታታሊ ታሪካዊ ቃለ መሕተት ነካይድ ምሕላውና ዝፉለጥ ኮይኑ፤ ሕጂ ውን ንተጋዳላይ መንግስ ዓንደማሪያም እናመስገና ነዛ ሰእሊ ብጥንቃቀ ተዓዘቡ መኖም እዩ ተጋዳላይ መንግስ ዓንደማሪያም? ንዕውታት ኣብ ዝሃለው ይሃልው ክንሽልም ኢና።

መልስ ኩም ቁጽሪ 1 ወይ ቁጽሪ 2  ክከውን ይግባእ።


መዘካከሪ 1. ኣብ ፈይስቡክ ወይ ቲዊተር መልስኩም ኣብ መውሃቢ ሪኢቶ ኣቀምጡ ሙሉእ ሽም ኣይትረስዑ

2. ወይ መልስኩም ኣብ ኢመይልና adalvoice@googlemail.com ልኣኩልና ሙሉእ ሽም ኣይትረስዑ

3. ወይ ኣብ’ዚ  መርበብ ሓበሬታ “ኣዳል” ትሕት ኢሉ ኣብ ተዳሊልኩም ዘሎ መውሃቢ ሪኢቶ መልስኩም ሃቡ

ሰንበት 24/05/2015 ውደደር ክዕጾው’ዩ

ጽቡቅ ዕድል

ሬድዬ ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን