ኣምባሳደር ሃገረ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣኒያን ኣየርላንድን ኩቡር ኣምባሳደር እስቲፎኖስ ሃብተማርያም ኣብ ሕሉው ኩነታትን ፓለቲካውን ቁጠባውን ማሕበራዊውን ከምኡ ድማ ኣብ ጉዳት መደባት ህንጸትን ልምዓትን መከተን፤ ብስም ተጣበቅቲ ሰብኣዊ መሰላት እናተባህለ ኣብ ልዕሊ ሃገረ ኤርትራን ህዝባን ንዝፈጸም ንዘሎ ገበናትን ብዘካእዚ ንጉዳይ መንእሰያትን ህጻናትን ስድራቤታትን፤ ኣገዳስነት ምድልዳል ሃገራዊያን ማሕበረ፡ኮማትን ካልእን ንዝቀረበሉ ሕቶታት ኣመልኪቱ ሎሚ ሰንበት 14 ሰነ 2015 ኣብ ስዓታት ቅድሚ ቀትሪ ምስ ሬድዬ ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን ሰፊሕ ቃለ መሕተት ኣካይዱሎ።

ኣምባሳደር ሃገረ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣኒያን ኣየርላንድን ኩቡር ኣምባሳደር እስቲፎኖስ ንሕሉ ኩነታትን ዘሎ ምዕባሌታትን ሰፊሕ መብርሂ ድሕሪ ምሃቡ እቲ ብሂማን ራይት ራፓርተር ዝሰማዕናዬ ናይ’ቲ ዝጸንሓ ተጻብኦ መጨረሻ ናይ ቅብጸት ፈተነ ብምኳኑ ኩሉ ኤርትራዊ ነዚ ብዝግባእ ተረዲኡ መከቱኡ ብዝሓየለ ክቅጽሎን ሓንሳብን ንሓዋሩን ከቃብጾ ይግባእ ክብል ኣስሚሩሉ።