ኣብ ዝተፈለየ ኩርንዓት ዓለም ብዝርከባ ሃገራዊን ኤርትራዊያን ማሕበረ ኮማት ዝተውደበን ንምውዳቡ ሓጺር ግዜ ዝወሰደን ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁጸሩ
ኤርትራዊያን ህጻናት መንእሰያት ወለድን ዘሳተፈ ሰፈሕ ሰለማዊ ሰልፊ ኣብ ኣፈደገ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጀኔቫ ይካየድ ኣሎ።
ተሳተፈቲ፤ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ዘይፈትሓዊ ማዕቀብ ይልዓል ብሂማን ራይት ራፖርተር ዝቀረበ ጽብጻብ ንኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን እርከብ ኤርትራዊያን ዝውክል ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ሕዝብን መንግስትን ዝካየድ ተጻብኦታት ኩሉ ብዘይ ቅድመ ኩነት ደው ይበል ብመሰረት ውሳነ ኮምሽን ዶብ ኢትዬጲይያ ብዘይ ቅድመ ኩነት ካብ መሬት ኤርትራ ክትወጽእ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓላፉነቱ ይሰከም ዝብሉ ጭርሖታት ብሓያል ድስፕሊን ተሰነዬም ንየቃልሑ ምሕላዎምን ኣባል ምስንዳእ ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን ካብ ጀኔቫ ቦታ ሰልፈ ሓቢሩ።

እዞም ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ካብ ዝተፈላለ ኩርንዓት ዓለም ዝተኣካከቡ ኣምባሳድራት ኤርትራ ካብ ትማሊ ሰነ ኢዬም ስርሖም ትምህርቶም ዕለታዊ መነባብርኦም ሕክምናዊን መገሻውን መደባቶም ኣቋሪጾም ኣብ ከተማ ጀኔባ ክኣትው ጀሚሮም።
ሙሉእ ጸብጻብ ምስ በጽሓና ከነቅርበልኩም ውን እንተኮና ግዝያዊ ንዝበጽሓና ሓበሬታት ብቀጻሊ ክንዝርግሓልኩም ኢና።