ካብ 3 ክሳብ 5 ሓምለ ኣብ ከተማ ጊሰን ብውዕውዕ ሃገራዊ መንፈስ ዝተኻየደ መበል 19 ፈስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ጀርመን፡ ንጥምረትን ሓድነትን ህዝቢ ኤርትራ ብዘንጸባርቕ ምዕሩግ ኣገባብ ከምእተዛዘመ፡ ካብ’ቲ ቦታ ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣመልኪቱ። እቲ “ልምዓት ብጽንዓት” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ-ስዒድ ዝተኸፍተ ፈስቲቫል፡ ሰሚናር ብዛዕባ ህልው ኩነታት ሃገርን ተራ ዜጋታት ኣብ መደባት መኸተን ልምዓትን፡ ንቈልዑን ዓበይትን ዝምልከት መደባት፡ ከምኡ’ውን ካብ ኤርትራ ዝኸዱን ኣብ ጀርመን ዝርከቡን ህቡባት ስነ-ጥበባውያን ዘቕርብዎ ባህላዊ መሰናድኦታት ዘጠቓለለ’ዩ ነይሩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ንተሳተፍቲ ኣብ ዝገበሮ ሰሚናር፡ ንህልው ኩነታት ሃገር ብመንጽር ዞባውን ዓለማውን ምዕባለታት፡ ከምኡ’ውን ኣንጻር ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝካየዱ ዘለው ተጻብኦታትን ተራ ዜጋታት ኣብ ምምካቶምን ኣመልኪቱ ሰፊሕ መግለጺ ሂቡ። ንኤርትራ ብወተሃደራዊ መገዲ ንምንብርካኻ ዝተኻየደ ፈተነ ብጽኑዕ ሓድነትን ሓያል መኸተን ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻሉን ፍረ- ኣልቦ ምስ ኮነ፡ ሕብርታት ዝቐያይሩ ዝተፈላለዩ ቊጠባውን ፖለቲካውን ሽርሕታት ክካየዱ ምጽንሖም ዘነጸረ ሚኒስተር ዑስማን፡ እንተኾነ ግን

እዚ’ውን ነቲ ህላወን ክብርን ሪሙ ልዕሊ ማንም ዝሰርዕ ህዝቢ ዝብድህ ከምዘይኮነ ኣብሪሁ። ብጉልባብ “ሰብኣዊ መሰላት” ንኤርትራ ንምጽላማ ኣብ ቀረባ ግዜ ንዝተጠጀአ ውዲት ኣመልኪቱ ድማ፡ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ፡ እቲ ውዲት ብመሰረቱ መሰረት ዘይብሉን ሕቡእ ኣጀንዳ ዘለዎን ምዃኑ ንህዝቢ ኤርትራን ዓለምን ብሩህ ከምዝኾነ ብምጥቃስ፡ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ ብዘርእዮ ዘሎ መኸተ ከምዝፈሽል ኣረጋጊጹ። ሚኒስተር ዑስማን ኣብ መወዳእታ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝካየዱ ተጻብኦታት ሕጂ’ውን ሕብሮም ደኣ ይቕየር’ምበር ዘቋርጹ ከምዘይኮኑ ብምሕባር፡ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝርከብ ኤርትራዊ ንቕሓቱ ብምብራኽን ውዳቤኡ ብምውርጻጽን ዓጸፌታ ክምልሰሎም ከምዝግባእ ኣገንዚቡ።