ብ10 ሓምለ ብውዕዉዕ ናይ መኸተ መንፈስ ዝተኸፍተ መበል 14 ዓመት ፈቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ሆላንድ፡ ብልዑል ሱታፌ ዜጋታት – ዝተፈላለየ ኣዘናጋዕን መሃሪን መደባት ይቕጽል ኣሎ።

ኣብቲ ብላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲን ግንባርን ጸሓፊ ህግደፍ ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ-ስዒድ ብወግዒ ዝተኸፍተ ፈስቲቫል፡ ኣቦ-መንበር ሃገራዊ በዓላትን ፈስቲቫልን ኤርትራ ኣብ ሆላንድ ኣቶ ሰለሙን ዮሴፍ ኣብ ዘስመዖ ቃል፡ ናይ ሎሚ ዘበን ፈስቲቫል፡ መንእሰያት ከም ተሳተፍቲ ጥራሕ ዘይኮኑ ከም ወደብትን ቀለስቲን ኮይኖም ብምስታፎም፡ ቀጻልነቱ ብዝደመቐ ዝተዋሕሰ ዓመታዊ ሃገራዊ ምትእኽኻብ ምዃኑ ዘረጋገጸ ከምዝኾነ ኣብሪሁ።

ቈንስል ኤርትራ ኣብ ሆላንድ ኣቶ ሰለሙን መሓሪ ብወገኑ፡ ንኹሎም ተሳተፍቲ “እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም” ድሕሪ ምባል፡ መንእሰያት ንቕሓቶም ክብ ኣቢሎም ንምዕዋት ሃገራዊ መደባት ውዳቤኦምን ዕጥቆምን ከደልድሉ ፈቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ሆላንድ፡ ብልዑል ሱታፌ ይቕጽል ብምዝኽኻር፡ ኣብዚ መዳይ’ዚ ተራ ወለዲ ክብ ክብል ጸዊዑ። ኣብ’ቲ ፈስቲቫል፡ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ፡ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ኣቶ ነጋሲ ካሳ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኤውሮጳ ዝርከቡ ቈንስላት ኤርትራን ካልኦት ዕድመ ዝተገብረሎም ኣጋይሽን ተረኺቦም ነይሮም።

ካብ ኤርትራ ዝኸደት ጉጅለ ባህሊ ሶይራን ኣብ ሆላንድ እትርከብ ጉጅለ ባህሊ ኤርትራውያን ድማ ድሙቕ ባህላዊ መደባት ብምቕራብ ንተሳተፍቲ ከምዘዘናግዓ፡ እቲ  ሓበሬታ ኣረዲኡ።