ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ትምህርትን ማእከላይ ቤት-ጽሕፈት ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን ዝተሰናድአ ካብ 4ይ ክሳብ 8ይ ክፍሊ ዘገልግል ናይ ስሩዕ ዜግነታዊ ትምህርቲ ኣካዳሚያዊ መጽሓፍቲ፡ ተሓቲሙ ንኣገልግሎት ድሉው ኰይኑ። እቲ ከም ኣካል ናይ’ቲ ኣብ ዓመተ- ትምህርቲ 2003/2004 ዝተኣታተወ ለውጢ ኣብ ስርዓተ-ትምህርቲ ዝተዳለወ መጽሓፍቲ፡ ብቐንዱ ብስነ-ምግባርን ክብርታትን ሕብረተ- ሰቡ ዝተሃንጸን መሰላቱን ግቡኣቱን ኣማእዝዩ ዝፈልጥን ንቚሕ፡ ብቚዕ፡ ንጡፍ፡ ኣኽባሪ ሕጊን ፈታው ስራሕን ተረካብ ሃገር ዜጋ ንምህናጽ ዝዓለመ ኰይኑ፡ እቲ ናይ መባእታ ክፋሉ ብምሉኡ ናብ ናይ ኣደ ቋንቋታት ተተርጒሙ ከምዘሎ፡ ኣብ ምድላዉ ዝተሳተፉ ክኢላታትን ጸሓፍትን ገሊጾም። “እቲ ሓያል ጻዕሪ ዝሓተተ ትምህርቲ ምስ መትከላት ሃገራዊ ቻርተር ተሳንዩ’ዩ ተዳልዩ ዘሎ” ዝበሉ እቶም ክኢላታትን ጸሓፍትን፡ በብደረጃኡ ዕምቈት እናወሰኸ ብዝኸይድ ከምኡ’ውን ዝነግር ጥራይ ዘይኰነ፡ ኣሳታፊ ትሕዝቶ ብዘለዎ ሰሓቢ ኣገባብ ዝተዳለወ ምዃኑ ኣነጺሮም። ዜግነታዊ ትምህርቲ ካብ መዋእለ- ህጻናት ብዘይስሩዕ ኣገባብ ዝወሃብ’ኳ እንተዀነ፡ ካብ ራብዓይ ክፍሊ ንላዕሊ ግን ብስሩዕ ክወሃብ ብዝወጸ መደብ መሰረት እቲ መጽሓፍቲ ከምእተዳለወ ብምጥቃስ ድማ፡ ካብ ሻምናይ ንላዕሊ ንዘሎ ክፍልታት ዘገልግል መጽሓፍቲ ኣብ መስርሕ ከምዘሎ ኣብሪሆም። እቲ ድሮ ዝተሓትመን ናብ ናይ ኣደ ቋንቋታት ዝተተርጐመን መጽሓፍቲ ስሩዕ ዜግነታዊ ትምህርቲ፡ ኣብ ዝመጽእ ዓመተ-ትምህርቲ ኣብ ኣገልግሎት ከምዝውዕል ተፈሊጡ’ሎ።