ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ ውሽጥን ደገን ብዓቢ ተገዳስነት ክከታተሎ ዝቐነየ ቱር ደ ፍራንስ 2015፡ ብዕዉት ውጽኢት ኣትለታትና ዳኒኤል ተኽለሃይማኖትን፡ መርሃዊ ቕዱስን ጸባ ስተዩ፡ ንጀጋኑ ደቁ “ንሃገርኩም ዓወት፡ ንህዝብኹም ኩርዓት፡ ንባንዴራኹም ርዝነት፡ ከተጓንጽፉዎም ብምብቃዕኩም ተሓቢንና ተሓበኑ” ይብል ኣሎ። ኣብዚ ናይ ዓለምና ዝዓበየን ዝሃበበን ውድድር’ዚ ኤርትራ ንክፍለ ዓለም ኣፍሪቃ ወኪላ ክትሳተፍ ዘብቅዕዋ ምሩጻት ደቃ፡ ንዕላማኣን ባህጋን ብግብሪ ዘጨበጥዋ’ኳ እንተኾኑ፡ ኪኖ’ዚ ግን ዳኒኤል ተኽለሃይማኖት ኣብ መጀመርታ ሰሙን ናይቲ ውድድር ናይ ዓቀብ ኣንበሳ ኮይኑ ነጠብጣብ ማልያ ንኣርባዕተ መድረኻት ክለብሳን ክዕቅባን ብምኽኣሉ ንዓለም ኣዛሪብዋ፣ ንሃገሩ እቲ ዝግባእ መልክዓ ከም ትለብስ ጌርዋ፣ ንኣህጉር ኣፍሪቃ ከኣ ንጽባሕ ዝበለጹ ኣትለታት ከተፍሪ ከም ትኽእል ኣበሲሩዋ። ኣትለታት ዳኒኤልን መርሃዊን ንሃገሮም ዝምለስሉ ዕለት ስለ ዝኣኸለ፡ ህዝቢ ከተማ ኣስመራ ንድኻሞም፡ ጻዕሮምን ዓወቶምን ዝበቅዕ ኣቀባብላ ክገብረሎም ይሸባሸብ ኣሎ። ኣብዚ ታሪኻዊ ኣደናቒ ህሞት ስፖርት ሃገርና፡ ተበጺሑ ዘሎ ደረጃ ንምዕቃብን ኪኖኡ ንምኻድን አእጃምና እነበርክተሉ መድረኽ ስለዝኾነ ከኣ ብግብሪ ንተሓወሶ።

ዓወት ንሓፋሽ! ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ