ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ የማነ ገብርኣብ ንተሳተፍቲ መበል 15 ፈስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ዓባይ ብሪጣንያ  ኣብ ዘካየዶ ኣብ ህልው ኩነታት ሃገርን ኣህጉራውን ዞባውን ምዕባለታትን ዘተኰረ ሰሚናር፡ መንግስቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ንምንጋስን ዘላቒ ቊጠባዊ ገስጋስ ንምርግጋጽን ገዚፍ ወፍሪ ይገብር ከምዘሎ፡ ከም ውጽኢቱ ድማ ኤርትራ ናብ ትስፍው መድረኽ ትሰጋገር ከምዘላ ጠቒሱ፡ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝምዝገብ ዘሎ ገስጋስ ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ ምብርዓን ኣንጻር ሃገሩ ዝካየዱ ዝተፈላለዩ ሽርሕታት ንዘርእዮ ዘሎ ሓያል መኸተ መጒሱ።

ኣብቲ ኣብ ለንደን ዝተኻየደ፡ መበል 15 ፈስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ዓባይ ብሪጣንያ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ የማነ ገብርኣብ፡ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ፈረንሳ ወይዘሮ ሃና ስምኦን፡ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣቶ እስቲፋኖስ ሃብተማርያም፡ መራሕቲ ሃይማኖት፡ ካብ መላእ ብሪጣንያ ዝመጹ ኤርትራውያንን መሓዙት ኤርትራን ከምኡ’ውን ወከልቲ ዝተፈላለያ ማሕበራት ዝተሳተፉሉ ሃገራዊ ዓመታዊ ምትእኽኻብ፡ ንማሕበረ-ቊጠባዊ ኩነታት ከምኡ’ውን ንባህልን ልምድን ህዝቢ ኤርትራ ብዘንጸባርቕ መሰናድኦታት ደሚቑ ምንባሩ ዝፉለጥ ኮይኑ ኣብቲ ፈስቲቫል፡ ውድድር ሓጺር ዛንታ ብመንእሰያት፡ ኣብ ዝተፈላለየ ኣርእስታት ዘተኰረ ሰሚናራት ብኤርትራውያን ምሁራት፡ ሲምፖዝየም መንእሰያት ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ሰሚናር ብላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ፡ ባህላውን ስፖርታውን መደባት፡ ስእላዊ ምርኢት፡ ቊሸት ዞባታትን ካልኦት መሰናድኦታትን ክቐርቡ እንከለዉ፡ ህጻናትን መንእሰያትን ባህሎምን ክብርታት ሕብረተሰቦምን ዝወርሱሉ መደባት ዓቢ ተመስጦ ከም ዘሕደረ ተሳተፊቲ ኣድናቆቶም ገሊጾም።

Advertisements