ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን ኣቶ የማነ ገብረኣብ ንተሳተፍቲ ፈስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ሃገራት ስካንድናቪያ ኣብ ዘካየዶ ንህልዉ ኩነታት ሃገርናን ዞባናን ዝምልከት ሰሚናር፡ ተጻብኦታት ብግዜኦም ዘብቅዑ ምዃኖም፡ ብዓቕልን ጽንዓትን ድማ ውሕስትን ክብርትን ሃገር ክትሃንጽ ከም ዝከኣል ብምጥቃስ፡ እቲ ዝዓበየ መኸተ ህዝቢ ኤርትራ፡ ሞያውን ሰባውን ዓቕሚ ምዕባይ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ኣቶ የማነ፡ ምስ ካብ ኩለን ከተማታት ስካንድናቪያ ዝተወከሉ መንእሰያት ኣባላት ህግደፍ ኣብ ዝገበሮ ንትርጒም ምሕያል ህዝባዊ ግንባር ዝምልከት ርክብ፡ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ጉዳይ ሃገር ዋጋ ዕዳጋ ዘይገብርን ንጹር ራኢ ሒዙ ማሕበራዊ ፍትሒ ንምንጋስ ዝጽዕር ዘሎን ሓያል ውድብ ምዃኑ ብሰፊሑ ኣረዲኡን ንዝቐረበሉ ሕቶታት መሊሱን። እዚ ከም’ዚ’ሉ እንከሎ፡ ሚስተር ሚሸል ኮሎን ዝተባህለ ቤልጁማዊ፡ ”መትከላት ስነ-ኣእምሮኣዊ ኲናትን ምውዳብ ህዝባዊ መኸተን” ብዝብል ኣርእስቲ፡ ኣስተምህሮ ከም ዝሃበ፡ ልኡኻት ሚኒስትሪ ዜና ካብ ስቶክሆልም ሓቢሮም። ኣብቲ ዕለት፡ ”ዋጋ ኤርትራዊ መንነት” ዘርእስታ ድራማን ካልእ ባህላዊ መደባትን ክቐርብ እንከሎ፡ ስነ-ጥበበኛታት ዮናስ ማይናስን ተኽለ ክላውንን ብዝተፈላለየ ውድድራትን ኣዘናጋዒ መደባትን፡ ንቁሸት ሓደ-ልቢ ዝያዳ ከምዘማዕረግዋ፡ እቲ ዝበጽሓና ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣብሪሁ።