ሚኒስትሪ ዜና፡ ዓቕሚ ኣባላቱ ብምዕባይ ሸፈነኡን መደባቱን ብዓይነት ንምልዋጥ ኣብ ዝወደቦ ስልጠና ዝተሳተፉ፡ ኣብ ኩለን ዞባታትን ማእከላይ ቦታን ዝነጥፉ ኣባላቱ ብ18 መስከረም ተመሪቖም። ተሳተፍቲ ናይቲ ካብ ሓደ ክሳብ 6 ኣዋርሕ ዝወሰደ ስልጠና ሚኒስትሪ ዜና ዓቕሚ ኣባላቱ ንምዕባይ ኣብ ዝወደቦ ስልጠና ዝተሳተፉ ኣባላቱ ተመሪቖም ብጠቕላላ 61 ክኾኑ እንከለዉ፡ 43 ብመሰረታዊ ሞያ ጋዜጠኝነት፡ ከምኡ’ውን ደረቕን ተንቀሳቓሲን ስእሊ፡ 18 ድማ ብምሕደራ ሰርቨርን መርበብ ኮምፕዩተርን ከምዝሰልጠኑ፡ ኣብቲ ናይ መመረቕታ ስነ-ስርዓት ተገሊጹ።

ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ሓላፊ ጨንፈር ምምዕባል ዓቕሚ-ሰብ ኣቶ ስብሃቱ ክፍለ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ፡ እቲ ስልጠና መቐጸልታ ናይ’ቲ በብእዋኑ ክትግበር ዝጸንሐ መደባት ምምዕባል ዓቕሚ-ሰብ ምዃኑ ጠቒሱ፡ ደረጃ ኣባላት ክብ ብምባል ብቑዕ ስራሕ ንምስልሳል ከምዝኾነ ከቕርቡ ዝሕግዞም ምዃኑ ብምሕባር፡ ሰልጠንቲ ፍልጠቶም ብስራሕን ቀጻሊ ጻዕሪን ከዕብዩ ተላብዩ።

ወኪል ተመረቕቲ ድማ፡ ሚኒስትሪ ዜና ኣብ ዞባታትን ንኡሳን ዞባታትን ሃገርና ንዘለዉ ወኪላት ፍልጠቶም ከስፍሑን ምስ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ክጓዓዙን ንዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ብምምስጋን፡ ብዝተማህርዎ ዘዕግብ ስራሕ ክዓሙ ከምዝጽዕሩ ኣረጋጊጹ። ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ፕረስን ኣገልግሎት ወጻኢን ኣቶ ሞክርያ ወልዱ ኣብ ዘስመዖ ቃል፡ ሚኒስትሪ ዜና ኣወዳድባኡ ኣሐዪሉ ዓቕሚ ኣባላቱ ክብ ብምባል ኣድማዒ ስራሕ ንምስልሳል ብዝወጠኖ መደብ መሰረት እቲ ስልጠና ከምእተወደበ ብምሕባር፡ ሰልጠንቲ ንዝቐሰምዎ ሞያ ከስፍሑን ውጽኢታዊ ዕዮ ክዓሙን ትጽቢት ከምዝግበረሎም ኣዘኻኺሩ።

እቲ ናይ ምሕደራ ሰርቨርን መርበብ ኮምፕዩተርን ስልጠና፡ ኣብ ከተማ መንደፈራ ምስ ዝመደበሩ ብሕታዊ ማእከል ስልጠና ቴክኖሎጂ ‘ንቑሕ ደበና’ ብምትሕብባር ዝተዋህበ’ዩ።