መስዋእቲ ኣርቲስ ተጋዳሊት ፍረወይኒ ሰለሙን ሎሚ ኣብ ስዓታት ቅድሚ ቀትሪ ካብ ቤት/ጽ ኢንባሲ ሃገረ ኤርትራ ዓባይ ብሪጣያ ምስ ተሓበረኒ ዝተሰምዓኒ ከቢድ ሓዘንን እንታይነቱ ዘይፍልጦ ስሚዒት ንኣካላተይ ዝወረሮ ኣብ ህይወት ዘመነይ መግለጺ ቃላት ክረክበሉ ዝክእል ኣይመስለንን፤ ምክኒያት ኣለዎ፤ ኣቀድም ኣቢልና ኳ ሌላ እንተነበረና ዝያዳ ድሕሪ ፈስቲቫል ዓባይ ብሪጣኒ 2013’ዩ ንሳ በቲ ዝተካህነትሉ ሞያ ናይ ደረቅ ስእሊ ንሕና ከም ሜድያ ሓደ ነገር ክንገብር ከም እንክእል ኣብ ምርድዳእ በጺሕና ካብቲ ግዜ ጀሚሩ ድማ ርክብና ብቴሌፎን ምዓልታዊ ዘይኮነ ኣብ ስዓታት ነይሩ።
ኣርቲስ ተጋዳሊት ፍረወይኒ ኩሉ ዕላላ ብዛዕባ ጽባቀ ኤርትራን ገድሊን’ዩ ንኤርትራ ቡዙሕ ግዜ ተመላሊሳ ዕጹብ ድንቂ ስእልታት ሲኢላ’ያ፤ ምስ ናይ ዉሽጢ ሃገር ሜድያ ድማ ስፊሕ ቃለ መሕተት ኣካይዳያ ብፍላይ ምስ ቲቪ ኤረ።

ፍረወይኒ ኣብ መንጐ ዕላል ዘይተረድኣ ነገር እንተሎ ከየጻፋፋታ ገዲፋትካ ማለት ሕልሚ’ዩ።

ፍረወይኒ ብዉልቂ ካብ ዘዕለለትኒ ብዘካዕበተቶ ሞያ ብዙሕ ነገር ንሃገራ ክትገብር ዘይትኣደነ ሕልሚ ነይርዋ ኣብ’ዛ ስዓት ክጽሕፍ እክእል የለኩን ኣብዚ ክገድፍኩም ኣብ ዝረጋእኩሉ ግዜ ንካልኦት ሓያል ኣብነት ክከዉን ስለ ዝክእል ብርግኣት ክጽሕፎ።
ንሎሚ ግን ኣብ ወርሒ ጥሪ 2015 ምስ ፍረወይኒ ዘካየድክዎ ቃለ መሕተት ንክብራ ካብ ሰነዳት ኣዳል ከቅርበልኩም ምስ ገለ ቡሉጻት ዝስኣለቶም ስእልታት ኣሰንየ።
ኣምላክ ኣብ ቤቱ ይቀበላ
ኩሉ ስርሓታ ድማ ሂያዉን ነባርን’ዩ