ኩቡር ፕረዚደንት ኢስያስ ኢሰያስ ኣፎርቂ ኣብ ጽንብል መበል 25 ዓመት ናጽነት ንኣብ ዉሽጥን ወጻእን ዝርከብ ሓርበኛ ሕዝቢ ኤርትራ ዘስምዖ መደረ ኣብ ዝሓለፋ 50 ዓመታት ብፍላይ ድማ ናይ 25 ዓመታት ዝትሓልፋ መከተን ዝተሰላሰለ ልምዓታዊ መደባትን ዝተሰግሩ ብድሆታትን ንዝመጽእ 25 ዓመታት ስጋብ ወርቃዊ እዬቤሉ ዝጽበየና መደባት ልምዓትን ሕንጸትን መከተን ዝኣመተ ነታ ክብርቲ ዕለት ዝበቅዕ መደረዩ ኣቅሪቡ።
ገለ ገለ ሰባት ብፍላይ ካብ ገዛእቲ መንግስታት ሃይለ ስላሴን ደርግን ዝወረስዋ ልምዲ ኣዋጃትን መብጻዓታትን ኣብ ግዜ ብዓላት ሎሚ ኣብ መንግስትን ግንባርን ኤርትራ ክድገምን ክሰምዕዎን ዝደሊዩ ኣይስኣኑን እንተኮነ መንግስትን ግንባርን ኤርትራ ናይ ኣዋጃትን መብጽዓታትን ባህሊ ኣብ ሃገራዊ ብዓላት የብሉን እቲ ምንታይ ኣብ ግብራዊ ስራሕን ዓያይነትን ስለ ዝኮነ ሰረተ እምነቱ።

S2KuDjEmjJ6z