ሕዝቢ ኤርትራ ኣብ ዉሽጢ ሃገር 20 ሰነ 2016 ብናይ እግሪ ጉዕዞ ንመቃብር ሰማእታቱ ተጓዒዙ መብጽዕኡ ክሕድስ እንከሎ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝነብር ሕዝቢ ኤርትራ ድማ ሰማእታቱ ብግብርን ብድምጺ ሓቅን ክድብስ 20 ሰነ 2016 ናብ ጀኔቫ ብመሬትን ኣየርን ተጓዒዙ 21 ሰነ 2016 መቃብር ሰማእታቱ ኣብ ዕለተ ዝክሮም መብጽዑኡ ከሓድስን ከቅስንን’ዩ።
ኣብዚ ታሪካዉን ዛዛምን ዕለት ንምዉዓል ድማ ኣብ ዝተፊላለየ ኩርንዓት ዓለም ዝርከብ ሕዝቢ ኤርትራ ንጀኔቫ ንምጉዓዚ ቅድሚ ሕጀ ተራኢዩ ብዘይፈልጥ ኣብ ሓያል ምሽብሻብ ይርከብ ንኪድ ጥራይ ከም ወትሩ ምሳና’ያ ሓቂ።
ሰማእታትና ብግብርን ብድምጽናን ኣብ ዕለተ ዝክሮም ይደበሱ
ዓወት ንሓፍሽ