ፍልሰት መንእሰያት ንምድካም ዓቅሚ ምክልካል ኤርትራ ምንባሩ ድሮ እንሆ ተጋሂዱ።

ኤርትራ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም እናሃለወት ሰራዊትኩም ኣጣይሱ ምባሎም ዕላምኡ እንታይ ንምግባር ምንባሩ ድሮ እንሆ ተጋሂዱ።

ዘይፍትሓዊ ዕላማ እገዳ ንኤርትራ ሉኣላዉነታ ከተዉሕስ ከም ዘይትክእል ምግባራ ምንባሩ ድሮ እንሆ ተጋሂዱ።

ንምዑታት ሓይልታት ምክልካል ኤርትራ ብስም ባርነት ምጽዉዑ ዕላምኡ እንታይ ንምግባር ምንባሩ ድሮ እንሆ ተጋሂዱ።

ንኤርትራ ብሽም ሰብኣዊ መሰል ምክሳስን ምቆም ኮምሽን ሰብኣዊ መሰል ዕላምኡ እንታይ ንምግባር ምንባሩ ድሮ እንሆ ተጋሂዱ።

ወያነ ካብ ወሪሩ ዝሓዞ ሉኣላዊ መሬት ኤርትራ ብመሰረት ብይን ንከይወጽእን ንከይትግበር ኣህጉራዊ ሕጊ እናተጣሕሰ ባይቶ ጸጥታ ምስቃጡ ዕላምኡ እንታይ ንምግባር ምንባሩ ድሮ እንሆ ተጋሂዱ።

ኩሉ ንኤርትራ ብፓለቲካዉን ዲብሎማስያዊ ንምንጻል ክካየዱ ዝጸንሑ ሸርሕታት እንሆ ተጋሂዱ።
እዚ ክብ ኢሉ ዝተጠቅሰ ሓቅታትዩ እምብኣር ንሕዝቢ ኤርትራ ኣንጻር ኩሉ ተጻብኦታት ኣብ ዉሽጥን ወጻእን ኣብ ሓያል መከተ ከም ዝጽመድ ዝገበረን በዚ ድማ 21 ሰነ 2016 ማዕበል ተቃዉሞ ኣንጻር ኩሉ ተጻብኦታት ኣብ ጀኔቫ ንክካየድ ኣበጊሱ ዘሎ።

ሕጀ ዉን እዚ ብተልኣኣኪ ወያነ ዝተጻሕተረ ግጭት ዘይትግበር ሕልሚ ልኣክቱ ንምስሳይ ዝተበገሰ፤ ወያነ ካብ ዝሓለፍ ተማሒሩ ኣደብ እንተ ዘይገበረ ገዚፍ ዋጋ ክከፍለሉ ምኳኑ ጥርጥር የለን።

ሕጀ ዉን ከም ትማሊ ብዕራይ ናብ ዘበለ የብል ኣብ ጉኒ ሓይልታት ምክልካልን ሕዝብ መንግስትን ኤርትራ ደው ብምባል መከተና ነሓይል።