ብመሰረት ዝኣተናልኩም ቃል ምስ ላዕዎት ሰበስልጣን ሃገርና ቃለ መሕተት ኣብ እዋናዊ ኩነታት ሃገርና ከነካይድ ምኳና እንሆ ምስ ኣምባሳደር ሃገረ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብርጣኒያን ኣየርላንድን ኩቡር ኣቶ ስቲፋኖስ ሃብተማርያም ዘካየድናዬ ቃለ መሕተት ነቅርበኩም።

ምስ ኩቡር ኣምባሳደር ስቲፋኖስ ሃብተማርያም ኣብ ዘካየድናዬ ቃለ መሕተት ኣብዘን ዝስዕባ ኣገደስትን ኣርእስትታት ዳሕሲሱ’ሎ።

* ሕሉው ዘቤታዊ ምዕባሌታትን፥ ኤርትራ ኣብ ምርግጋጽ ማሕበራዊ ፍትሕን፥ መደባት ልምዓትን በጽሓቶ ዘላ ደሪጃን፥ ዝጽበየና ብድሆታትን።

*ውጺኢት መበል 32 ዋዕላ ቤት ምክሪ ስብኣዊ መስልን ኣብ ጀኔቫ 21 ሰነ 2016 ዝተካየደ ስልፍን መከትኩምን ዝተርክበ ዓውትን።

* ሕቶ ቁዋም ብተሳታፍነት ሕዝቢ ንምትግባሩ ኣብ መስርሕ ምሕላዉ።

* ንኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎትን ሲቪል ሰራሕ ሰራሕተኛታት ምዉሳክ ዶሞዝ።

* ሕቶ ምህናጽ ኣባይቲ።

* ሕግን ስርዓትን ጉዳይ ኣብያተ ፍርዲ።

* ምቅያር ባጤራን ኣብ ቁጠባ ዘምጽኦ ለዉጥን።

* ምምዕባል ብሞያ ንተሳተፍቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት።

* ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ጭፍራ ወያነ ኣብ ወርሒ ሰነ 2016።

* ምምሕያሽ መነባብሮ ሕዝቢ።

* ሕቶ ጽዓት፤ምስፋሕ ወደባት፤ምሕናጽ ኣፍረይቲ ትካላት፤ሕርሻን።

* ምድልዳል ጽምዳዊ ሽርክነት ምስ መሻርክቲ ሃገራት።

* ፓለቲካዉን ዲብሎማስያዉን ምዕባሌታት ወዘተ ምስ ኩቡር ኣምባሳደር ስቲፋኖስ ሃብተማርያም ኣብ ዘካየድናዬ ቃለ መሕተት ዳሕሲሱ’ሎ።