Public Awareness for a Refined Legal System..

“ሙሉእ ቃለ መሕተት ሚኒስተር ፍትሒ ወ/ሮ ፎዝያ ሓሽም”ዘመናዊ ሕጊ ኤርትራ ንሓደ ዓመት መመላእታ ብመራኸቢ ብዙሓን ክዝርጋሕ’ዩ..

“ዓቅሊ ዋጋ በቅሊ”ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን

Eritrean People’s Armed Struggle Commemorated in London UK

እቲ ከም ሓሰማ ንከብዱ ጥራይ ዝነብር ሓሹል ሓቂ ተዛሪቡ!!

ሓቂ ብሓቂ ንዘናድያ እንሄልኩም እቲ ሓቂ እዋናዊ ኩነታት ሃገርና ቃለ መሕተት ምስ ኣምባሳደር ሃገረ ኤርትራ ኣብ ዓ/ብርጣኒያን ኣየርላንድን “ሬድዬ ኣዳል”..

“ኣብ መርበባት ሓበሬታ፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነንዶ ክዛረብ ክሓስብ’ውን መሰል የብሉን ዝብል ኣንቢበ – ከም ትዕዝብተይ ግን . .” ጋዜጠኛ ቢቢሲ

ኣብ ወጻኢ ሃገር ትነብር ስለ ዘለካ ኣብ ልዕሊ ሃገርን ሕዝብን ኤርትራ ብትፍጽሞ ገበን ካብ ትሓታትነት ነጻ ዝገብር ኣይኮነን..

ሙሉእ ጸብጻብ ዉዕሎ ጅኔቫ 21 ሰነ 2016 ኣንጻር ኩሉ ተጻብኦታት እንሆልኩም..

ዓሚ’ዶ ኣይኮንክን ኣዕሊልክኒ ፍረወይኒ..

ኣርቲስት ተጋዳሊት ፍረወይኒ ሰለሙን ተሰዊኣ!!

“ቀዳማይ ክፋል ሌላ ምስ ዘመናዊ ሕጊ ገበናዊ ስርዓት ሃገረ ኤርትራ”

እዋናዊን ሓጺርን ቃለ መሕተት ምስ መስራቲ ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን

ኣገዳሲ ሓበሬታ ” ጀኔቫ መጠነ ሰፈሕ ሰለማዊ ሰልፊ ኤርትራዊያን ከተኣንግድያ “ንኪድ ጥራይ ምሳናያ ሓቂ

Eritrea -higher Education Institutions graduate over 23 thousand students

“ስመርሪዝም ( ስመር ) ወያናዊ ዊዲታዊ ስነ – ሓሳብ”ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን

ኣብ ልዕሊ መሬት ኤርትራ ዝተርክበ ኩቡር ማዕድን “ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን”..

ብሰንበት 03 ሚያዝያ 2016 ዘጋጠመ ሓደጋ ዝተዋሕበ ሓጺር ሓበሬታ..

ውሳነታት 6ይ TOT መንእሰያት ህግደፍ ኤውሮጳ “ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን”..

“Read more to Write More” Eng. Abdu Ibrahim…

ዓድኹም መርሓባ ትብለኩም፡ ወርቂ ዝኾነት ዓዲ ኣላትኩም፡ ቅሰኑ “ዘይቀንእ ኣይወለድ”..

Ane Te’awite (I win): Reflecting on Gender in Eritrea By Dr. “Fikrejesus Amahazion”..

A million years back… in the Danakil Depression of Eritrea By “Tsegai Medin”..

Eritrea : The Culture of Eating Together By “Natnael Yebio” ..

ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ፡ ዓቕሚ ኣባላቱ ብምዕባይ ሸፈነኡን መደባቱን ብዓይነት ንምልዋጥ ብጠቕላላ 61 ኣባላቱ ብዝተፍላለየ ሞያ ኣመሪቁ..

“ውድብና ዴምህት ርስሓታ ተጽሪጉ” ውድባዊ መግለጺ ዴምህት…

“ኤርትራዊያን ስብ ጸጋ ኣብ ስነ – ጥበባዊ ዓውዲ ሃገርና ከውፍሩ እጽውዕ” ገዲም ተጋዳሊት ስነ ጥበባዊት ንግስቲ ገብረመስቀል “ቃለ መሕተት ምስ ሬድዬ ኣዳል”..

ብኤርትራዊን ደቂ ኣንስትዬ ዝተዳላወ ስነ ጥበባዊ ስርሓት ኣብ ከተማታት ኢጣልያ ሉዑል ኣድናቆት ረኪቡ ” ኤርትራዊያን ስብ ጸጋ ኣብ ስነ ጥበብ ከውፍሩ ድማ ጻዊዒት ቀሪቡ “ሬድዬ ኣዳል..

“Eritrea is a world of its own” Professor Aradom Tesfay by Billion Temesghen “Adal Voice”…

Our Elderly People… The Things We Do or Don’t For Them by “Mela Ghebremedhin”…Adal voice..

Blessed or Cursed? Resources and Development ” by Dr. Fikrejesus Amahazion” Adal voice…

“ንሞያን ቅያን ስዉኣትናን ስንኩላትናን ዘቕስን ታሪኻዊ ሓወልቲ ክንስንድ ንዳሎ ኣሎና” ብሪጋደር ጀነራል ተስፋይ ይስሓቕ “ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን”…

መጸዋዕታ ንሰፊሒ ሰለማዊ ሰልፊ ለንደን ንዓርቢ 4 መስከረም 2015 “ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን”..

Driver of Austria truck containing 71 migrant bodies arrested….

ኤርትራ ንገበነኛታት ብዘይትምችእ ፤ ሓድሽ ገበናዊ ሕጊ ሃገረ ኤርትራ፤ ፍትሒ ዘረጋግጽ፣ሓላፍዘላፍን፣ሌላን ጉለላን ብዘወግድ ኣገባብ ተዳሊሎ”ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን”

‘Let the Sun Shine…’

The Guardian’s Incurable Obsession with Eritrea

ጋዜጣዊ መግለጺ ሰላማዊ ሰልፊ ፈንቅል ለንደን ዓ/ብሪጣኒያ

ተማሳሲልካ ምንባር ይሓይሽ በቃ…

ኤርትራውያን ነበርቲ ለንደን፡ንክብሪ ሰማእታት ኣብ ከባቢ ቤት- ጊዮርጊስ ኣስመራ ፈልሲ ተኺሎም “ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን”..

ሚኒስትሪ ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዘካየዶ ሓያል ጻዕሪ፡ ድሮ 41 ናይ ፈደራል ደያኑ ስፖርት ኣፍርዩ ኣሎ “ብ/ጀነራል ተኽለሚካኤል ሃብቱ”..

ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኪቐርብ ዝጸንሐ ጸብጻባት መንቀሊ ዘይብሉ ጸለመ’ዩ “ዋና ጸሓፊ ኣህጉራዊ ኮንፈደረሽን ሞያዊ ማሕበር ዞባ ኣፍሪቃ”..

No thumbnail for ንዝክሪ ኣዝየ ንዘፍቅራ ኣሞይ ወ/ሮ ሳባ መብራህቱ በርሀ መዘከርታ..

ንዝክሪ ኣዝየ ንዘፍቅራ ኣሞይ ወ/ሮ ሳባ መብራህቱ በርሀ መዘከርታ..

ብምክኒያት ሞት ኣዚና እነፍቅራ ወ/ሮ ሳባ መብራህቱ በርሀ መልእክትኩም ዝልኣኩም ኩልኩም የቀኒየልና ሕሰም ኣይትርከቡ..

ህዝባዊ ግንባር ኣብ ጉዳይ ሃገር ዋጋ ዕዳጋ ዘይገብር ሓያል ውድብ’ዩ “ኣቶ የማነ ገብረኣብ” ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን….

ብምኒስትሪ መራከቢታት ኢንፎርመሽን ኢትዬጱያን ብኣሜሪካ ትካላት ጥፍኣትን ብስም ኤርትራዊያን ኣብ ወጻኢ ዝቆማ መርበባት ሓበሬታን ትካላትን ኣበይ ኣበላ? “ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን”..

“ኣብ ትሕቲ ዝኮነ ይኩን ኩነታት ንመከተ ህዝቢ ኤርትራ ዝስዕር ሓይሊ የለን” ዶክተር በረከት ፍስሃጽዮን ቃለ መሕት ምስ ሬድዮ ኣዳል ሰንበት 02 ነሓሰ 2015 ..

ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ፈንቅል፡ ላንደን፡ ዓባይ ብሪጣንያ 7 ነሓሰ 2015….

FenQ’l Peaceful Demonstration in London …..

ዳንኤል ኣብ ቱር ደ ፈራንስ ኣንበሳ ዓቀብ ብምኳን ዝወደያ ማሊያ ንክብሪ ኩቡር ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣበርኪትዋ፤ ንፕረዚደንት ኢሰያስ ድማ ኣረኪብዎ “ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን”…

ዓውደ-መጽናዕቲ – ኣንጻር ኩሎም ግብረ-ሽበራውያን ምንቅስቓሳት!

UN envoy expresses appreciation

Adal voice

ኣዳል ድምጺ ኤርትራዉያን

Arimaha Bulshada

Xarunta Blogga waa Indonesia,

Frequently Asked Questions

Where we try to answer things

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.