ቀዋሚ ተልእኾ ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ኣባል ምንቅስቓስ ሻራ ዘይብለን ሃገራት (NAM)፡ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ብ2 ሓምለ 2015 ኣብ ልዕሊ ኣባል ሃገር ኤርትራ ንዘሕለፎ ዘንቀደ ፖለቲካዊ ድፍኢት ዘለዎ ሃገር-ጠቀስ ንድፈ-ብይን ኣቓልቦ ክገብራሉ ዝጽውዕ መልእኽቲ ብ6 ሓምለ ሰዲዱ። እቲ መልእኽቲ ፡ እቲ ብኣባል ናይቲ ምንቅስቓስ ኣንጻር ካልእ ኣባል ዝሓለፈ ሃገር-ጠቀስ ንድፈ-ብይን፡ ንንጹር ውሳኔ መራሕቲ ሃገራትን መንግስታትን ናይቲ ምንቅስቓስ (NAM) ዝጥሕስ ምዃኑ የነጽር። መልእኽቲ ቀዋሚ ተልእኾ ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣስዒቡ፡ መራሕቲ ሃገራትን መንግስታትን ምንቅስቓስ ሻራ ዘይብለን ሃገራት ኣብ መበል 16 ዋዕላኦም ንንጥፈታትን ኣሰራርሓን ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ብቐንዱ ድማ ንውልቀ-ሃገር ኣመልኪቶም ንዘሕለፍዎ ውሳኔ’ዩ ዝጠቅስ። ኣብቲ ውሳኔ፦ • ሕጡበ ጽሑፍ 96 – “ኣድማሳውነት፡ ግሉጽነት፡ ዘይሻርነት፡ ውድዓውነትን ዘይሓራዪ ኣሰራርሓን (non-selective)፡ መርሓ መትከላት ንጥፈታትን ኣገባብ ስራሕን ናይ’ቲ ባይቶ (ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት) ክኸውን ይግባእ።” • ሕጡበ ጽሑፍ 102 – “ሰብኣዊ መሰላት ንፖለቲካዊ ሕሳባት ከይውዕልን ካብኡ ብምብጋስ ፖለቲካዊ ውሳኔታት ከይውሰድን ንምርግጋጽ፡ ከምኡ’ውን ናይ ዝሓለፈ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ጌጋታት ንኸይድገም፡ ዘይሓራዪ (non-selective)፡ ዘይምስያስ (nonpoliticization)፡ ውድዓውነትን ዘይሻርነትን ንዝብል መሰረታዊ መትከላት ምጥባቕ። በዚ መዳይ’ዚ፡ ኣብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ንዝርአ ዘሎ ሃገር-ጠቀስ ምስያስን ድርብ-ዕያርን ሻቕሎቶም ገሊጾም።” • ሕጡበ ጽሑፍ 104 – “እቲ ቐንዲ በይነ-መንግስታዊ ኣልያ (mechanism) ንገምጋም ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ብደረጃ ሃገር – ኣብ ኩለን ሃገራት ብዘይኣፈላላይ፡ ኣድማሳዊ ወቕታዊ ገምጋም’ዩ።” • ሕጡበ ጽሑፍ 107 – “ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት፡ ከም መሳርሒ ንምቕሳብ ወይ ምግዳድ ሃገራትን ግዳይ ፖለቲካዊ ድፍኢት ዘለዎ ሃገር-ጠቀስ ብይን ንምግባረንን ክኸውን የብሉን።” ስለዚ ድማ፡ ቀዋሚ ተልእኾ ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ኩለን ኣባል ምንቅስቓስ ሻራ ዘይብለን ሃገራት (NAM)፡ ንሓባራዊ መርገጺ ውድበን ከኽብራን ከጽንዓን፡ ምትሕግጋዝን ምትሕብባርን ድማ መርሓ መትከላተን ክኸውን ጸዊዑ። ምንቅስቓስ ሻራ ዘይብለን ሃገራት (NAM)፡ ኤርትራ እትርከበን 120 ኣባል ሃገራት፡ ከምኡ’ውን 17 ሃገራትን 10 ውድባትን ብተዓዛብነት ዝጥርንፍ፡ ካብ ዓበይቲ ኣህጉራውያን ውድባት’ዩ።