ስርዓት ወያነ ሎሚ ኣብ ጀኔቫ ብገዛእ ሉኡካቱ ዳግማይ ተቃሊዑ…”ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን”..

ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ካብ ዝተፈላለ ኩርንዓት ዓለም ዝተኣካከቡ ኣምባሳድራት ኤርትራ ኣብ ጀኔቫ ድምጻም የስምዑ ለው ”ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን”..

” ኤርትራ ሰላማን ርግኣታን ኣውሒሳ ኣብ ልምዓት ሃገር ተጸሚዳ ዘላ ሃገርያ” ዓመጽ ውዱብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክሳብ መዓስ?

”ብሂማን ራይት ራፓርተር ዝሰማዕናዬ ናይ’ቲ ዝጸንሓ ተጻብኦ መጨረሻ ናይ ቅብጸት ፈተነ’ዩ” ኩቡር ኣምባሳደር እስቲፎኖስ ሃብተማርያም ሰፊሕ ቃለ መሕተት ምስ ሬድዬ ኣዳል..

እግረይ 2 ግዜ ብማዕጺድ ቆሪጾሙኒ ዝብል ኣሎ እንታይ ትፈልጥዬ ኣለኪ? ቃለ መሕተት ምስ ኣባል ሕክምና ኣሃዱ መጥባሕቲ ህ ግ ተጋዳሊት ኤልሳ ሬድዬ ኣዳል..

“ምስ ነብሶም ዝተጋራጨውን ዝተጋገዩን ሓጥያቶም ንምጽራይ ንተ/ጋ ኢሰያስ ኣፎርቂ ከም ገንሸል ክመርጽዋ ምርኣይ ዝገርም ኣይኮነን” ተ/ጋ መንግስ ዓ/ማርያም 4ይ ክፉል ቃለ መሕተት ..

”ሓሳውን ዝኮረየን መስተንክራዊ ታሪክ ህዝባዊ ግንባር ከዘንቱ ብቅዓት የብሉን” ገዲም ተ/ጋ መንግስ ዓንደማሪያም, ሳልሳይ ክፋል ቃለ መሕተት ምስ ሬድዬ ኣዳል..

ዕላል ናጽነት ኣብ ዕለተ ናጽነት ምስ ስነ ጥበባዊት ኤልሳ ኺዳነ፡ተጋዳሊት ኤልሳ ኣብርሃ፡ተ/ጋ መብራህቱ ወልዳይ ሬድዬ ኣዳል ሰንበት 24 ግንቦት 2015

ንዕውታት ክንሽልም ኢና ነዛ ሰእሊ ብጥንቃቀ ተዓዘቡ መኖም እዩ ተጋዳላይ መንግስ ዓንደማሪያም? “ሬድዬ ኣዳል”..

”መውጋእቲ ኣጋጢሙኒ ናብ ሕክምና ተላኢከ እግረይ ብማዕጺድ ቆሪጾሙኒ ዝብል መጹኡና ኣሎ” ዕላልና በዚኣ ክንጅምር 2ክፋል ቃለ መሕተት ምስ ገዲም ተ/ጋ መንግስ ዓንደማሪያም ”ሬድዬ ኣዳል”..

ንኩሉ ኤርትራዊ ኣፍቃሪ ቅድድም ብሽክሌታ ተዘክሮ ዘሓድስ ዕላል ምስ ምስ ተቀዳዳሚ ብሽክሌታ” ቢንያም ኣስመላሽ “..ሬድዬ ኣዳል…

ትማሊ ሽጥ ማዓንጣና እንተ ነይሩ ጭርሖና ሎሚ ሽጥ ኣእምሮና’ዩ “ዶክተር ኤደን ታረቀ” ቃለ መሕተት ምስ ሬድዬ ኣዳል ሰንበት 10/05/2015…

JmXmEihdn7HG

“ኩሉ ድሕሪ ሃገር’ዩ ነይሩ ሰረተ እምነት ናይ ትማሊ መንእሰይ” ቃለ መሕተት ገዲም ተ/ጋ መንግስ ዓንደማሪያም ተወልደመድህን ምስ ሬድዬ ኣዳል..

ኤርትራዊያን ተቀማጦ ሳውዝ ለንደን መደብ ሓባራዊ ምትእክካብ ህጻናትን ሰደራቤታትን ኣካይዶም “ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን”…

መደብ ትንታነ ሕሉው ኩነታትን ውዲት ተጣበቅቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዝርከበሉ ደረጃን ብሓድጉ ዑ/ሚካኤል ‘ሬድዬ ኣዳል’ ሰንበት 03/05/2015..

Advertising / ኣገዳሲ ሓበሬታ..

ውሳነታት መበል 11 ዋዕላ መንእሰያት ህግደፍ ኤውሮጳ ካብ 02 – 06 ሚያዝያ 2015…

ብምክኒያት መበል 10ይ ዓመት ምምስራት ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን ቃለ መሕተት ምስ መስራቲ ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን 3ይን ናይ ወዳእታ ክፋል..

“Breaking News “ሓያሎ ኤርትራዊያን ኣብ ለንደን ኣፍደገ ቤ/ጽ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓባይ ብሪጣንያ ብምሕዳርን ምውዓልን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዝፍጸም ዘሎ በደላት ቁጥዖኦም ይገልጹ ኣለው…

President Isaias Afwerki met all the requirements that Eritrea required and more.

“ኣገዳሲ መግለጺ ኤርትራዊያን ተቀማጦ ሱዕዲ ዓረብ”ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን…

“ኣቶቡስ ጥራይ ትምላእ ወላ ደርሆ ጽዓኑ ጭርሖ 26 ሰነ 2015 ጉዕዞ ንጀኔቫ” ተጋጊኩም ከይትስቀልዋ ናይ ህዝቢ ኣቶቡስ ቁጽሪ 22 ሓሊፋ’ያ!….

TdzVlF2RMgOz2

ኣብ ዕለተ ዝክሩኩም መብጽዓና ክንሕድስ ንጀኔቫ ወፊርና ተመሊስና ኣለናሞ ቅሰኑ ሰማእታትና “ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን”…

በሉ እንሆልኩም ኣክብርዋ ብኣካሉ ነብሪ እቲ ኣብ 50ታት ባንዴሩኡ ዝተከልኤ፤ ዝተጀለጠ ብካራ ዝተሓርደ፤ ባንዴሩኡ ዝተከለ “ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን”…

“ጭንቀት ዝፈጠረሎም ሃተፈተፈ ክንፈውስ ንመጸኪለና ጀኔቫ” ግጥሚ ብተጋዳላይ ሓድጉ ዕቁባሚካኤል….

“ሓቀኛ ታሪክ ህዝባዊ ግንባር ይዝንቶ’ሎ” መንእሰያት ሃየ ዉረስዎ ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን..

ውሳኔታትን ለበዋን መበል 11 ዋዕላ መንእሰያት ህግደፍ ኤውሮጳ “ሬድዬ ኣዳል”..

ብምክኒያት መበል 10ይ ዓመት ምምስራት ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን ቃለ መሕተት ምስ መስራቲ ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን 2ይ ክፋል ሰንበት 19/04/2015…

ቅንያት ጉዕዞ ንሓቂ፥ፍትሕን፥ሰላምን ኤርትራ ከመይ ነበረ ዕላል ምስ “ዳዊት ገእየሱስ” ሰንበት 19/04/2015 ሬድዬ ኣዳል …

ካብ ሊቢያ ዝተበገሱ 400 ስደተኛታት አብ ባሕሪ ሜደትራኒያን ሞይቶም….”ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን”

I found £1.25m in my account I spoke to my partner and she said just leave it there “Adal Voice”….

Twenty Eritrean cyclists coming from ten different countries, Deliveres Memorandum to the UN in Geneva.. Adal Voice…

ሪፖርታጅ መበል 11 ዋዕላ መንእሰያት ህግደፍ ኤሮፓ “ብመብራህቱ ወልዳይ” ሬድዬ ኣዳል ድምጺ ኤርትዊያን..12/04/2015

nyrkbomgyqse-2

ብምክኒያት መበል 10ይ ዓመት ምምስራት ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን ቃለ መሕተት ምስ መስራቲ ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን ቀዳማይ ክፋል…

ንክብሪ ብዓል ፋሲጋ እተንጸባርቅ ታሪክ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ፥ ብቋንቋ ትግርኛ እተዘንቱ ፊልም ክትዕዘቡ ነቅርበልኩም..ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን

ብምክኒያት መበል 10ይ ዓመት ምምስራት ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን ስፊሕ ቃለ መሕተት ምስ መስራቲ ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን ስንበት 12 ሚያዝያ 2015 …

jpg

ብምክኒያት መበል 10ይ ዓመት ምምስራት ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን ስፊሕ ቃለ መሕተት ምስ መስራቲ ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን ጋዜጠኛ አኽሊሉ አብርሃም..

YPFDJ Europe Chapter playing active role in organizing conscious youths

ዓ/ብሪጣኒያ ሓተቲ ዕቁባ ኤርትራዊን ዘቅርብዎ ምክኒያትን ኣብ ኤርትራ ተፈጺሙና ዝብልዎ በደላትን ስጋኣትን ሓቂ ከምዘይኮነ ኣረጋጊጻ ሕጊ ቀይራ..

ትማሊ በጃ ሕዝቢ ሂይወቱ ክሕብ ዘይበቀቀ ሎሚ ሂይወቱ ከድሕን ገንዘባዊ ሓገዝካ ክብቀቆ ኣይግባእን ኢደይ ኢድካ ንበል ንስለ ድሕነት ተጋዳሊት ጸጋ የውሃንስ..

ከም ኩሉ ኤርትራዊ ወላዲ ንደቁ መሪቁ ንሃ/ኣገልግሎት ዝልእክን ዕድሚኡ ሙሉእ ንሃ/ኣገልግሎት ዝተወፈየ ናይ ሕዝቡን ዓለምናን ኣብነታዊ መራሒ..ሬድዬ ኣዳል

ኣብ ቀረባ ግዜ ዝጅምር ኤረ ቲቪ ድያስፓራ ጽቡቅ ዜና ካብ ምኳን ሓሊፍ ሓበን ሕዝቢ ኤርትራ ውን ንክከውን ደገፍ ኩሉ ኤርትራዊ ይሓትት..

ፈነዉ ሬድዮ ኣዳል ድምጺ ኤርትራወያን ሰንበት መጋቢት 22/03/2015….

ምቁራጽ ሬድዬ ኣሰና ብሕጽረት ገንዘብ ዘይኮነ ብዘይሕጋዊ መገዲ ምእካብ ገንዘብን ምስግጋርን, ሕቶ ግብርን ካልእን ምኳኑ ምንጭታት ሓቢሮም..ኣዳል ድምጺ ኤርትራወያን

ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊን ብተወሳኪ ቋንቋታት ኤርትራ ፈነወ ክጅም’ዩ፤ ኤርትራዊያን ካብ መላእ ኩርዓት ዓለም ክሳተፉሉ ዘኽእል ባይታ ውን ኣጣጢሑ….

WHAT KIND OF VEGETABLES ARE ANTI-CANCER?…Adalvoice

“I have witnessed improvement in the living standards particularly women and children” in Eritrea “UNDP”

U.S. Coming Soon No Travel Or Passport If you can’t pay your tax ….

The African Development Bank’s approves US $19 million for state-building agenda to Eritrea..

ጽንብል 8 መጋቢት 2015 ንኡስ ጨንፈር ሃማደኤ ከተማ ንይዉካስትልን ከባቢኣን ዓ/ብሪጣኒያ ብዓወት ዛዚሙ….

መራቲ ሃገራት ኣፉሪቃ ብሓፈሻ መራሕቲ ሃገራት ዓለምና ካብ ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፎርቂ እንታይ ይምሃሩ ኣለው? መልሱ ኣብ’ዚ ለኩም..

No thumbnail for “ቀጻልነትን ድሕነትን ህዝባዊ ግንባርን ተጋደልትን ከተውሕስ እንተኮይኑ 360 ዲግሪ ዝዘውር ሓለዋ ሰውራ ክሕሉ ምርጫ ዘይኮነ ግድነት እዩ ነይሩ” ተ/ጋ መንግስ  ዓንደማርያም 5ይ ክፉል ቃለ መሕተት ምስ  ሬድዬ ኣዳል  ሰንበት 7 ሰነ 2015

“ቀጻልነትን ድሕነትን ህዝባዊ ግንባርን ተጋደልትን ከተውሕስ እንተኮይኑ 360 ዲግሪ ዝዘውር ሓለዋ ሰውራ ክሕሉ ምርጫ ዘይኮነ ግድነት እዩ ነይሩ” ተ/ጋ መንግስ ዓንደማርያም 5ይ ክፉል ቃለ መሕተት ምስ ሬድዬ ኣዳል ሰንበት 7 ሰነ 2015

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,401 other followers