Driver of Austria truck containing 71 migrant bodies arrested….

‘Let the Sun Shine…’

The Guardian’s Incurable Obsession with Eritrea

ጋዜጣዊ መግለጺ ሰላማዊ ሰልፊ ፈንቅል ለንደን ዓ/ብሪጣኒያ

ተማሳሲልካ ምንባር ይሓይሽ በቃ…

ኤርትራውያን ነበርቲ ለንደን፡ንክብሪ ሰማእታት ኣብ ከባቢ ቤት- ጊዮርጊስ ኣስመራ ፈልሲ ተኺሎም “ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን”..

ሚኒስትሪ ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዘካየዶ ሓያል ጻዕሪ፡ ድሮ 41 ናይ ፈደራል ደያኑ ስፖርት ኣፍርዩ ኣሎ “ብ/ጀነራል ተኽለሚካኤል ሃብቱ”..

ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኪቐርብ ዝጸንሐ ጸብጻባት መንቀሊ ዘይብሉ ጸለመ’ዩ “ዋና ጸሓፊ ኣህጉራዊ ኮንፈደረሽን ሞያዊ ማሕበር ዞባ ኣፍሪቃ”..

ህዝባዊ ግንባር ኣብ ጉዳይ ሃገር ዋጋ ዕዳጋ ዘይገብር ሓያል ውድብ’ዩ “ኣቶ የማነ ገብረኣብ” ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን….

ብምኒስትሪ መራከቢታት ኢንፎርመሽን ኢትዬጱያን ብኣሜሪካ ትካላት ጥፍኣትን ብስም ኤርትራዊያን ኣብ ወጻኢ ዝቆማ መርበባት ሓበሬታን ትካላትን ኣበይ ኣበላ? “ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን”..

“ኣብ ትሕቲ ዝኮነ ይኩን ኩነታት ንመከተ ህዝቢ ኤርትራ ዝስዕር ሓይሊ የለን” ዶክተር በረከት ፍስሃጽዮን ቃለ መሕት ምስ ሬድዮ ኣዳል ሰንበት 02 ነሓሰ 2015 ..

ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ፈንቅል፡ ላንደን፡ ዓባይ ብሪጣንያ 7 ነሓሰ 2015….

FenQ’l Peaceful Demonstration in London …..

ዳንኤል ኣብ ቱር ደ ፈራንስ ኣንበሳ ዓቀብ ብምኳን ዝወደያ ማሊያ ንክብሪ ኩቡር ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣበርኪትዋ፤ ንፕረዚደንት ኢሰያስ ድማ ኣረኪብዎ “ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን”…

ኣቶ የማነ ገብርኣብ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ኣብ ምብርዓን ኣንጻር ሃገሩ ዝካየዱ ዝተፈላለዩ ሽርሕታት ንዘርእዮ ዘሎ ሓያል መኸተ መጒሱ “ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን”…

ምስ መትከላት ሃገራዊ ቻርተር ተሳንዩ’ዩ ዝተዳለወ ንስሩዕ ዜግነታዊ ትምህርቲ ዘገልግል መጽሓፍቲ ተዳልዩ….

ንኣትለታት ዳኒኤልን መርሃዊን ህዝቢ ከተማ ኣስመራ ንድኻሞም፡ ጻዕሮምን ዓወቶምን ዝበቅዕ ኣቀባብላ ክገብረሎም ይሸባሸብ ኣሎ…..

ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ኣብ ዙር ፈረንሳ ታሪኽ ትሰርሕ ንዘላ ክለብ ኤም.ቲ.ኤን-ኲበካ ዮሃናኡ ገሊጹላ

ኤርትራ፡ ኣብ ዓለም-ለኻዊ መድረኽ ስፖርታዊ ቅነ ውድድር ኲዕሶ እግሪ ‘ዳና ካፕ’ ተሸሊማ “ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን….

President Jacob has congratulated South Africa’s MTN-Qhubeka Cycling Team –that include Eritreans Daniel…

ኤርትራ ንገበነኛታት ብዘይትምችእ ፤ ሓድሽ ገበናዊ ሕጊ ሃገረ ኤርትራ፤ ፍትሒ ዘረጋግጽ፣ሓላፍዘላፍን፣ሌላን ጉለላን ብዘወግድ ኣገባብ ተዳሊሎ”ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን”

No thumbnail for ንዝክሪ ኣዝየ ንዘፍቅራ ኣሞይ ወ/ሮ ሳባ መብራህቱ በርሀ መዘከርታ..

ንዝክሪ ኣዝየ ንዘፍቅራ ኣሞይ ወ/ሮ ሳባ መብራህቱ በርሀ መዘከርታ..

ብምክኒያት ሞት ኣዚና እነፍቅራ ወ/ሮ ሳባ መብራህቱ በርሀ መልእክትኩም ዝልኣኩም ኩልኩም የቀኒየልና ሕሰም ኣይትርከቡ..

6 ኣሕዋት ኣቦኦም ኣብ ግራት ዝቀበሮ ወርቂ ክደሊዩ ዘይተጸበይዎ ንሙሉእ ዕድሚኦም ዘናብሮም ወርቂ ረኪቦም…

“ኤርትራ ብሕጊ ንገበነኛታትን ዓመጽትን ዘይትምችእ ዎሎዶታት ብምዕቡል ስርዓተ ሕጊ ዝነብርዋ ሃገር ክትከውንያ” ሓድሽ ሕጊ ስድራ-ቤት ኤርትራ “ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን…

ፈቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ሆላንድ ብተፈላለየ ኣዘናጋዕን መሃሪን መደባት ብልዑል ሱታፌ ይቕጽል ኣሎ “ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን”..

“ጸብጻብ ሕልሚ ነዳያት ዘበርዓነ ፈስቲቫል ኤርትራዊያን ተቀማጦ ሃገረ ጀርመን” ሬድዬ ኣዳል…

“ኩነታት ስትራጂካዊ ምዝላቅ 1978 መሪር ግን ከኣ ንዳግማይ ዓወት ዘውሓሰ ሱሉጡን ወተሃደራዊ ውሳኔ’ዩ ነይሩ” ተ/ጋ መንግስ ዓ/ማሪያም 7ይ ክፋል ቃለ መሕተት ምስ ሬድዬ ኣዳል..

“ካብ ዝኮነ እዋን ንላዕሊ ንድምቀት ፈስቲቫል ኤርትራዊያን ዓብሪጣኒያ 2015 ሉዑል ምቅርራባት ይግበር ኣሎ” ቃለ መሕተት ምስ ኣባል ሓይሊ ዕማም ፈስቲቫል ኤርትራዊያን ዓብሪጣኒያ መንእሰይ ብርሃነ ሰመረ..

” መንግስቲን ህዝቢን ኤርትራ ህላወ ስምርቲን ሓያልን ኢትዮጵያ ንኤርትራ ዓቢይ ረብሓ ምዃኑ’ዩ ዝኣምን” ድርሰት ንዘየሎ ስግኣት – ስለምንታይ?..

“ኣብ ሓድሽ ሕጊ ስድራ-ቤት ሃገረ ኤርትራ ካብ ዝተኣታተዉ ገለ ዓበይቲ ለውጥታት”ኩሉ ክፍልጦ ዝግባእ..“ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን”..

ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓይልታት ጸጥታን ፖሊስን ኤርትራ ኣብ ዝተረኽቡሉ ምስ ሓደስቲ መሰረታውያን ሕግታት ኤርትራ ዘላሊ መግለጺ ተዋሂቡ….“ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን”..

ማእለያ ዘይብሉ ተጻብኦ ኣብ ዝፈሽለሉ ዘሎ ኣጋጣሚ ኤርትራውያን ተቐማጦ ጀርመን ናይ ዓመተ 2015 ፌስቲቫሎም ብዓወት ዛዚሞም.. “ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን”..

መልእኽቲ ቀዋሚ ተልእኾ ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናብ ኣባል ምንቅስቓስ ሻራ ዘይብለን ሃገራት…“ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን”..

“ፕረዚደን ኢሰያስ መሪቁ’ዩ ኣፋኒዩና ንሕና ውን ንፕረዚደንት ኢሰያስ ሙሉእ ብሙሉእ ኢና ንድግፎ” ክብሉ ሃብሮማት ተቀዳደምቲ ብሽከሌታ ንሜድያ ገሊጾም.. “ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን”

Daniel Teklehaimanot: say to the world media ‘I’m proud to be an Eritrean riding the Tour de France’

ንምንታይ’የን ደቂ ኣንስትዮ ሓቀኛ ዕድሚኤን ዝሓብኣ? እዚ ክሳብ ዝፍወስ ንዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ዕድሜኣ ካብ ምሕታት ንቆጠብ…..

ብሕመቐይን ብሸለልትነተይን ክወድቕ እንከለኹ “ውድቀተይ ዘይኮነ ዘፍርሓኒ ድሕሪ ውድቀተይ ዘሎ ገልጠምጠም’ዩ”

ተሳታፍነት ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ፡ ንኤርትራን ኣፍሪቃን ሓበን’ዩ’ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ

ፈስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ጀርመን፡ ብምዕሩግ ኣገባብ ተዛዚሙ

ኣብ ኣፍደገ ቤ/ጽ 1ይ ሚኒስተር ብርጣኒያ ዝሓድሩን ዝውዕሉን ዘለው ውፉያት ኤርትራዊያን ብመገዲ ወከልቶም ኣቢሎም ምስ ሰበስልጣን ዓባይ ብሪጣኒያ ክራከቡ ኢዬም “ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን..

ድሃይ እቶም ኣብ ለንደን ኣፍደገ ቤጽ 1ይ ሚኒስተር ዓ/ብሪጣኒያ ዝሓድሩን ዝውዕሉን ዘለው “ድምጻዊ ሓይልኣብ ሰላሊዓ” ዝርከቦም ኤርትራዊያን ኣዘራሪብና መልእክቲ ኣለዎም ሬድዬ ኣዳል..

ብ22 ሰነ 2015 ብሰራሕታኛታት UN ( ጀኔቫ ) ንልዕሊ 22 ሽሕ ኤርትራዊያን ሰልፈኛታት ን15 ደቃይቅ ኤለትሪክ ተቋሪጽዋም እንታይ ተረክበ? ካልእን ሙሉእ ሪፓርታጂ ብ”መብራህቱ ወልዳይ” ሬድዬ ኣዳል..

PRESS STATEMENT 15th Eritrea Festival UK..

PRESS STATEMENT 15th Eritrea Festival UK..

“Breaking News “ሓያሎ ኤርትራዊያን ኣብ ለንደን ኣፍደገ ቤ/ጽ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓባይ ብሪጣንያ ብምሕዳርን ምውዓልን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዝፍጸም ዘሎ በደላት ቁጥዖኦም ይገልጹ ኣለው…

ስርዓት ወያነ ሎሚ ኣብ ጀኔቫ ብገዛእ ሉኡካቱ ዳግማይ ተቃሊዑ…”ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን”..

President Isaias Afwerki met all the requirements that Eritrea required and more.

“ኣገዳሲ መግለጺ ኤርትራዊያን ተቀማጦ ሱዕዲ ዓረብ”ኣዳል ድምጺ ኤርትራዊያን…

“ኣቶቡስ ጥራይ ትምላእ ወላ ደርሆ ጽዓኑ ጭርሖ 26 ሰነ 2015 ጉዕዞ ንጀኔቫ” ተጋጊኩም ከይትስቀልዋ ናይ ህዝቢ ኣቶቡስ ቁጽሪ 22 ሓሊፋ’ያ!….

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,449 other followers